Help gyda phrydau

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/09/2023

Weithiau, nid yw pobl yn gallu coginio drostynt eu hunain, oherwydd salwch neu wendid, a gall hyn beryglu eu gallu i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'n bosibl prynu cyflenwad wythnos (neu bythefnos) o brydau wedi'u rhewi a’r rheini’n gytbwys o ran maeth. Byddan nhw’n cael eu dosbarthu i'ch cartref, a gallwch chithau wedyn eu hail-dwymo mewn microdon neu ffwrn gonfensiynol. Mae bwydydd Oakhouse a Wiltshire Farm Foods yn cynnig y gwasanaeth hwn yn yr ardal.

Gallwch archebu eich nwyddau ar-lein a gofyn i’r cwmni ddod â nhw i chi. Pan fyddwch wedi siopa gyda nhw am y tro cyntaf, mae'n hawdd iawn ail-archebu a chynllunio eich nwyddau. Mae archfarchnadoedd yn codi unrhyw beth rhwng £2 a £6 am ddod â bwyd i chi, ond weithiau maen nhw’n dod am ddim os yw’r archeb yn un mawr. Efallai y bydd eich siop leol hefyd yn gallu helpu gyda’r siopa - mae’n werth gofyn iddyn nhw.