Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/09/2023

Mae mynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yn fater cymhleth oherwydd bod yr effeithiau'n eang iawn ac nid ydynt bob amser yn amlwg i bawb. Mae ein tîm camddefnyddio sylweddau yma i'ch cefnogi os:

  • rydych chi dros 18 oed ac yn poeni am camddefnyddio cyffuriau neu alcohol eich hun
  • gofalu am oedolyn sydd â phroblem cyffuriau neu alcohol

Gallant gynnig cyngor cyfrinachol ichi dros y ffôn a threfnu ichi weld gweithiwr os dymunwch er mwyn trafod eich problemau a chael y cymorth y mae ei angen arnoch. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 01554 744343.

Os ydych chi dan 18 oed ac yn pryderu am eich camddefnyddio cyffuriau neu alcohol eich hun neu sy'n poeni y gallai eich plentyn fod yn defnyddio cyffuriau, ffoniwch Choices ar 01554 755779 neu danfonwch neges destun i 07896248911.

Os ydych yn berson ifanc sy'n poeni am ddefnydd un o'ch rhieni o gyffuriau neu alcohol cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynhalwyr Ifanc ar 01554 742630 neu danfonwch e-bost gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk. Drwy’r Gwasanaeth Cynhalwyr Ifanc fyddwch yn gallu:

  • siarad â rhywun sydd yn deall
  • gallwch gysylltu â phobl ifanc eraill sydd yn yr un sefyllfa.
  • siarad â chi a’ch mam a dad am bobl eraill all helpu.

Y tu allan i’r oriau arferol ffoniwch Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yn rhad ac am ddim: 0808 808 2234.