Cefnogaeth i ofalwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/07/2024

Gofalwr yw rhywun sy'n darparu neu'n bwriadu darparu gofal di-dâl i oedolyn neu blentyn anabl. Nid oes terfyn oedran i fod yn ofalwr, gall hyd yn oed plant fod yn Ofalwyr Ifanc.

Gall gofalu olygu llawer o bethau gwahanol. Gall olygu eich bod yn helpu rhywun gyda thasgau personol, er enghraifft, efallai y byddwch yn helpu gyda bath neu wisgo neu roi meddyginiaeth. Gall olygu eich bod yn darparu cymorth emosiynol neu oruchwyliaeth i rywun sydd ei angen, rhywun a  salwch meddwl neu broblem gyda chyffuriau neu alcohol.

Yn aml gall unigolion fod yn ofalwr heb fawr o baratoi. Mae'n bwysig dod o hyd i'r wybodaeth a'r gefnogaeth i ddarparu'r rôl amhrisiadwy hon.

Mae yna lawer o sefydliadau a all eich helpu a'ch cefnogi. Gallant gynnig eang o wybodaeth ar sail unigol.

Fel gofalwr di-dâl sy’n ymddangos anghenion cymorth, mae gennych hawl i asesiad gofalwr.

Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i'ch sefyllfa ofalu.