Anabledd ac Awtistiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/12/2023

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n anabl, mae hyn yn cynnwys pobl ag awtistiaeth.

Gallwn ddarparu wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ogystal ag asesiad ar gyfer plant, pobl ifanc, oedolion a gofalwyr fel y gallwn roi cyngor a chymorth cywir i chi a fydd yn cwrdd â'ch anghenion.

Cyflwynir ein gwasanaethau mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac ystod o sefydliadau cymunedol ac elusennau lleol.

Beth yw eich oedran?

Rhowch wybod i ni beth yw oedran y person sydd agen cymorth