Sut i gysylltu â ni

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/12/2023

Llesiant Delta yw ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Ffoniwch Llesiant Delta os bydd angen i chi drafod eich anghenion, angen mwy o wybodaeth neu gwblhau asesiad dros y ffôn.

Mae Llesiant Delta ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Gallwch cysylltu a Llesiant Delta fel a ganlyn:

  • *Drwy ffonio: 0300 333 2222
  • Drwy defnyddio'r ffurflen ar-lein ddiogel. Mae'r ffurflen hon ar gyfer oedolion (dros 18 oed) a all fod ag angen cymorth gofal cymdeithasol. Os gwelwch yn dda peidiwch â defnyddio'r ffurflen atgyfeirio ar-lein ar gyfer ymholiadau brys neu argyfwng.
  • Minicom: 01554 756741
  • Neges destun: 0789 2345678
  • E-bost: info@deltawellbeing.org.uk

Mewn argyfwng

Os ydych mewn perygl o niwed , neu yn pryderu bod rhywun rydych yn adnabod fod mewn perygl o niwed dylech:

  • Ffoniwch 999 os oes angen cymorth ar unwaith.
  • Gallwch roi gwybod nawr am unrhyw achosion brys tu allan i oriau ar wefan Llesiant Delta.
  • *Llesiant Delta ar 0300 333 2222 ( 24 awr ar gael, 7 diwrnod yr wythnos)

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.