Dementia

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/03/2024

Mae dementia yn gyflwr yn yr ymennydd sy'n ei gwneud hi'n anodd i berson gofio, dysgu a chyfathrebu. Symptomau Dementia gan gynnwys colli cof, dryswch, newidiadau hwyliau ac anhawster gyda thasgau o ddydd i ddydd. Mae llawer o achosion o ddementia, gyda chlefyd Alzheimer yw'r mwyaf cyffredin. 

Os ydych chi'n poeni y gallai fod gennych ddementia, bydd angen i chi wneud apwyntiad i weld eich meddyg, a all eich cyfeirio at glinig cof.

Os oes gennych ddementia, gallwch ofyn am gymorth gan amrywiaeth o sefydliadau heb fod angen asesiad ffurfiol.

Ni fydd pawb sydd â dementia angen gofal a chefnogaeth gennym ni.

Fodd bynnag, os oes angen cymorth arnoch, gallwch ofyn am asesiad o'ch anghenion gofal a chymorth drwy gysylltu â Delta Well-being dros y ffôn: 0300 333 2222 neu trwy gwbwlhau asesiad ar-lein.

Gwneud cais am asesiad