Toiledau

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/09/2021

Mae gennym nifer o doiledau ledled y sir. Dyma'r manylion a'r lleoliadau isod:  Mae ein cyfleusterau cyhoeddus i gyd yn cynnig cyfleusterau newid cewynnau a chyfleusterau i bobl anabl.

A Codir ffi o 20c ar ddefnyddwyr y cyfleusterau a reolir gan DANFO er y gall deiliaid allwedd RADAR gael mynediad di-dâl. 

Haf: 1af o Ebrill neu Ddydd Gwener y Groglith - 31ain o Hydref. Gaeaf: 1af o Dachwedd i 30ain o Fawrth.

Yn ogystal, mae cyfleusterau cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin sy'n cael eu rheoli gan Gynghorau Cymuned a sefydliadau eraill.

I gael gwybod mwy am y ddarpariaeth arfaethedig o doiledau cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol, lawrlwythwch ein Strategaeth Toiledau Lleol.