• English
  • Hepgor gwe-lywio

Bagiau Glas - Ailgylchu

Gallwch roi cynifer o fagiau glas ag a fynnoch allan i'w casglu. Mae gofyn i'r holl ddeunyddiau i'w hailgylchu gael eu cadw'n sych ac yn lân. Cofiwch eu golchi a'u cywasgu.

Peidiwch byth â rhoi gwydr yn eich bagiau glas gan fod hynny'n beryglus i'n gweithwyr. Yn ogystal, os oes gwydr wedi ei dorri yn cael ei roi mewn bag glas, mae hynny'n golygu na all cynnwys y bag gael ei anfon i'w ailgylchu.

Ewch â'ch poteli a'ch jariau gwydr gwag i'ch canolfan ailgylchu neu safle derbyn gwastraff. Os nad oes modd ichi wneud hyn, lapiwch y gwydr yn ofalus a'i roi yn eich bagiau du.

Bydd sticer yn cael ei roi ar bob bag sy'n cynnwys y math anghywir o eitemau ac ni fyddant yn cael eu casglu.

Beth allaf ei roi yn fy mag glas?

Ie, i mewn â nhwIe, i mewn â nhw!
Papurau newydd/cylchgronau, Catalogau, Llyfrau ffôn, Post di-ofyn, Papur ysgrifennu, Papur wedi ei ddarnio, Amlenni, Cartonau bwyd a diod, Blychau grawnfwyd, Y cardbord sydd o amgylch cynwysyddion prydau parod, Blychau cardbord, Tiwbiau rholiau toiled/papur cegin, Blychau wyau, Caniau bwyd a diod, Erosolau, Poteli plastig, Potiau iogwrt, Tybiau margarîn, Basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, Cambrenni cotiau plastig, Cloriau potiau jam, Ffoil, Plastig lapio

Na, peidiwch â'u cynnwysNa, peidiwch â'u cynnwys
Hancesi papur/Papur cegin, Cardbord wedi ei drochi â bwyd, Sosbenni, Metel sgrap, Bagiau plastig, Polystyren, Papur wal, Tuniau paent, Dillad/esgidiau, Gwydr, Teganau, Cambrenni cotiau pren, Eitemau trydan, Casetau fideo, Cryno-ddisgiau/DVDs, Gwastraff gardd, Cewynnau/tyweli misglwyf, Pecynnau/hambyrddau bwyd anifeiliaid anwes.

Ailgylchu lawr llawr a lan llofft

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn dechrau ailgylchu yn y gegin ac yn gorffen yno, hefyd. Mae modd ailgylchu sawl peth ym mhob ystafell ac ar bob llawr boed focsys past dannedd, creiddiau tŷ bach, poteli siampŵ a gel cawod, chwistrellau glanhau gwag, poteli diheintydd/cannydd, topiau poteli, derbynebau ac amlenni.

I gael rhagor o fanylion am yr eitemau yn eich cartref y gallwch eu hailgylchu ewch i wefan Ailgylchu dros Gymru a chael golwg ar y ty rhyngweithiol trwy glicio ar bob ystafell yn ei thro. Cofiwch roi plastigion, papur, caniau a chardbord yn eich bagiau glas, rhoi gwastraff bwyd yn y bin gwyrdd a mynd ag unrhyw wydr i'ch banc casglu lleol.

Os ydych yn oedrannus/anabl ac angen cymorth, cysylltwch â Age Cymru Sir Gâr drwy e-bostio info@agecymrusirgar.co.uk neu ffoniwch 01554 784 080.

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/01/2017

ar-lein am dani