Gweithdai i Ddod

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/03/2024

Nid yw ein gweithdai busnes yn sesiynau addysgiadol yn unig; maent yn llwyfannau rhyngweithiol ar gyfer twf a rhannu sgiliau. Mae ein gweithdai, sy'n cael eu cynnal gan arbenigwyr lleol sydd â'r wybodaeth orau, yn ymdrin ag ystod amrywiol o bynciau, o strategaethau marchnata effeithiol i arferion busnes cynaliadwy.

Rhestrir y gweithdai sydd i ddod isod; Dilynwch y dolenni i archebu eich lle a chadwch lygad ar y dudalen hon wrth i fwy o weithdai gael eu hychwanegu.

Ymgysylltu Busnes Sir Gâr Business Engagement Events - 2 Upcoming Activities and Tickets | Eventbrite

Os oes unrhyw bynciau gweithdy yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnig, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni am eich awgrymiadau drwy e-bostio BusinessEngagement@sirgar.gov.uk