Morfa Berwig
Morfa Berwig, Bynea, Llanelli

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwarchodfa Natur Morfa Berwig yn Bynea (SS543988), sef clytwaith 15 ha o wlyptiroedd a chynefinoedd tir llwyd, a ffosydd a phyllau dŵr. Mae Afon Goch yn gartref i lygoden y dŵr, sy'n greadur prin.

Mae'r warchodfa yn lle da ar gyfer gwylio adar ac mae arolygon wedi dangos ei bod yn cael ei defnyddio gan amrywiaeth o anifeiliaid di-asgwrn-cefn, gan gynnwys gwenyn anghyffredin a gweision y neidr, felly mae'r safle'n llawn prysurdeb a grwnan yn yr haf.

Cynllunio