Morfa Berwig
Morfa Berwig, Bynea, Llanelli

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwarchodfa Natur Morfa Berwig yn Bynea (SS543988), sef clytwaith 15 ha o wlyptiroedd a chynefinoedd tir llwyd, a ffosydd a phyllau dŵr. Mae Afon Goch yn gartref i lygoden y dŵr, sy'n greadur prin.

Mae'r warchodfa yn lle da ar gyfer gwylio adar ac mae arolygon wedi dangos ei bod yn cael ei defnyddio gan amrywiaeth o anifeiliaid di-asgwrn-cefn, gan gynnwys gwenyn anghyffredin a gweision y neidr, felly mae'r safle'n llawn prysurdeb a grwnan yn yr haf.

Cynllunio