Parc Natur Ynysdawela
Heol Bryn Bach, Upper Brynaman, Rhydaman - SA18 1BH

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gan Barc Natur Ynysdawela nifer o wahanol gynefinoedd. Mae rhai ohonynt yn gysylltiedig â'r defnydd ohono yn y gorffennol fel fferm a phwll glo.

Yn ogystal â'r bywyd gwyllt, mae'r cynefinoedd sydd yma'n fuddiol i bobl mewn llawer o ffyrdd.

Mae prysgoed wedi ffurfio ar weddillion yr hen domen lo. Mae hyn wedi:

  • sefydlogi'r gweddillion a helpu'r pridd i ddatblygu
  • creu cynefin cyfoethog i infertebratau ac adar

Mae'r afon yn gynefin i rywogaethau pwysig o bysgod a bywyd gwyllt arall.

Mae'r glaswelltiroedd yn Ynysdawela yn gynefin i lawer o blanhigion ac anifeiliaid.

Cynllunio