Salary Finance

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2023

Rydyn ni’n deall sut mae straen a phryderon ariannol yn gallu effeithio ar les cyffredinol ein pobl. Dyna pam y mae Cyngor Sir Gâr yn cydweithio â Salary Finance.

Drwy Salary Finance, gall gweithwyr gael mynediad at y canlynol:

  • Benthyciadau a ad-delir drwy eich cyflog: Benthyciadau ar gyfraddau fforddiadwy gyda chyfradd dderbyn uwch na banciau.
  • Awgrymiadau ariannol: pob math o awgrymiadau a fideos, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer cyllidebu a chynilo er mwyn helpu i wneud arian yn syml.

Ewch i Salary Finance