65 Stryd Stepney, Llanelli
65 Stryd Stepney Llanelli SA15 3YA

Gwahoddir cynigion o oddeutu £4,000 y flwyddyn

Manylion Allweddol

Uned adwerthu ar y llawr gwaelod yng nghanol tref Llanelli, yn agos i Farchnad Dan Do Llanelli a Chanolfan Siopa Sant Elli.

Llety

Maint gros y tu mewn: oddeutu 34.5 metr sgwâr (371 troedfedd sgwâr).