Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cwsmeriaid yw'r cymorth rydych chi'n ei gynnig i'ch cwsmeriaid cyn, yn ystod ac ar ol iddynt brynu cynnyrch/gwasanaeth.

Gallwch wella profiad gwasanaeth cwsmeriaid eich busnes drwy gael gwybodaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant drwy ddarganfod y chwe cholofn o ran gwasanaeth cwsmeriaid:

  • Brandio
  • Emosiwn
  • Canfyddiad
  • Taith y Cwsmer
  • Hwylustod y trafodion
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid

Ymhlith yr elfennau eraill i'w hystyried ceir cyfathrebu, iaith y corff, adborth cwsmeriaid a chyfryngau cymdeithasol. Gwyliwch y fideo isod i gael cyngor ac arweiniad ar wasanaeth cwsmeriaid.