Y Cyfrifiad

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/06/2024

Mae'r cyfrifiad yn arolwg sy'n cael ei gynnal bob 10 mlynedd. Mae’n rhoi’r amcangyfrif mwyaf cywir inni o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau amdanoch chi, eich cartref a’ch cartref. Wrth wneud hynny, mae’n helpu i adeiladu ciplun manwl o’n cymdeithas. Mae gwybodaeth o’r cyfrifiad yn helpu’r llywodraeth ac awdurdodau lleol i gynllunio ac ariannu gwasanaethau lleol, fel addysg, meddygfeydd a ffyrdd.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy’n gyfrifol am gynllunio a chynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Cyfrifiad 2021

Cyfrifiad 2011