Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2021

Mae Fferm Wynt Mynydd y Betws fund wedi bod yn rhedeg ers 2013 wedi cael 10 rownd lwyddiannus hyd yma gyda phrosiectau llwyddiannus ar gyfer pob un o'r wardiau cymwys.

Mae Cronfa Mynyddy betws nawr ar gau. Bydd y rownd cyllido nesaf ar agor yn 2022.

Gwiriad dyraniad grant isod.

Dyfarnwyd 34 brosiectau i werth £408,757.57

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Adnewyddu
 • Prynu offerynnau
 • Cerbyd / trelar / offer
 • Stondinau / offer marchnad
 • Offer cerddorol TG
 • Offer hyfforddi
 • Adnewyddu cyfleusterau presennol
 • RIB plymio ACA Rhydaman
 • Gwyl Twrch Trwyth
 • Prosiect creadigol ysbrydoledig cymunedol
 • Cyfleuster hyfforddi newydd i olew llifogydd
 • Prosiect eiriolaeth Rhydaman
 • Gweithiwr Datblygu / Dysgu
 • Offer a marchnata
 • Addysg a chyfarpar chwarae
 • Goleuadau parc Rhydaman
 • Uwchraddio / stondin symudol
 • Piano digidol
 • Offer/trwydded caledwedd TG
 • Gwella Llesiant Cymunedol
 • Clwb Pêl-droed Rhydaman - Dychwelyd ar ôl COVID
 • Prosiectau Cyfranogol Dyffryn Aman
 • Prosiect Hyrwyddo a Diogelu 2020
 • Prosiect datblygu Iechyd/Llesiant
 • Llwybrau Tŷ-croes - Llwybrau iach i'r pentref
 • Creu man dysgu yn yr awyr agored

Dyfarnwyd 6 brosiectau i werth £118,554.42

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Offer parcio i blant
 • Adnewyddu mewnol
 • Lift gosodiad
 • Cwrs y Blynyddoedd Rhyfeddol
 • Gweithio o bell gyda theuluoedd - COVID

Dyfarnwyd 7 brosiectau i werth £63,321.62

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Prosiect gardd gymunedol
 • Fferm gymunedol
 • Parc Cwmaman
 • Gwiailydd Fairway
 • Aradur mowntiwr tractor
 • Canopi pob tywydd
 • Tyfu helyg a sesiynau hyfforddi

Dyfarnwyd 16 brosiectau i werth £184,199.48

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Cyfleusterau cawod
 • Offer chwarae
 • Llifoleuo
 • Siwtiau ac offer newydd
 • Offer Anstatudol
 • Gwelliant / porth amgylcheddol
 • Ystafell gymunedol uwchraddedig
 • Ardal chwarae Tirycoed
 • Ystafell gyfrifiadurol
 • Prynu dodrefn
 • Datblygiad AVRPC
 • Offer Cynnal a Chadw Tiroedd
 • Banc Bwyd Cwmaman - Hamperi gofal - COVID
 • Gwelliannau i Barc Cwmaman

Dyfarnwyd 9 brosiectau i werth £132,339.77

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Maes hamdden amlbwrpas
 • Offer wyneb pob tywydd
 • Gwelliannau allanol neuadd y pensiynwyr
 • Adnewyddu piano / offer newydd
 • Prosiect hamdden a hamdden natur
 • Prosiect dadgomisiynu maes
 • Prynu offer
 • Adnewyddu cyfleuster cymunedol
 • Prosiect cwrs traws gwlad

Dyfarnwyd 12 brosiectau i werth £141,649.75

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ailwampio terfynol
 • Adnewyddu adeilad terfynol
 • Ystafell ddosbarth a hamdden awyr agored
 • Offer synhwyraidd fformalol
 • Offer chwarae plant
 • Estyniad storio adeiladu
 • Ailwampio wal derfyn
 • Prosiect canolfan gymunedol
 • Maes chwarae plant
 • Gosod Ffenestri Newydd Hanfodol
 • Paneli Solar
 • Swyddog Datblygu

Dyfarnwyd 1 brosiect i werth £30,000

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ardal / offer chwarae i blant

Dyfarnwyd 7 brosiectau i werth £72,033.68

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Gwelliannau i gyfleuster
 • Tyfu busnes cynaliadwy
 • Cyfleuster cegin
 • Adnewyddu
 • Rheoli'r dyfodol
 • Ôl troed gwyrdd
 • Gwaith adnewyddu mewn ymateb i gynllun adfer COVID

Dyfarnwyd 6 brosiectau i werth £73,086.19

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Wal cerrig newydd / trwsio
 • Gwaith gwella caeau Saron
 • Uwchraddio cyfleusterau
 • Adnewyddu allanol
 • Estyniad cefn
 • Hedfan a Datblygu’r Ystafell TG

Dyfarnwyd 10 brosiectau i werth £108,124.72

 • Cam olaf adnewyddu
 • Ystafelloedd newid
 • Parc teras melin
 • Prosiect amgylcheddol antur a natur
 • Gwelliannau allanol i'r neuadd
 • Gwisgoedd / siacedi a system PA
 • Ardal chwarae Tycroes
 • Adnewyddu adeilad mewnol
 • Ardal Chwarae Tŷ-croes - Offer chwarae hygyrch
 • Prosiect Adfywio Golwg yr Aman