Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/05/2019

Mae Fferm Wynt Mynydd y Betws fund wedi bod yn rhedeg ers 2013 wedi cael 7 rownd lwyddiannus hyd yma gyda phrosiectau llwyddiannus ar gyfer pob un o'r wardiau cymwys.

Rownd 8 nawr ar gau bydd yn ailagor ar gyfer Rownd 9 Ebrill 2020.

Gwiriad dyraniad grant isod.

Dyfarnwyd 21 brosiectau i werth £297,714.16

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Adnewyddu
 • Prynu offerynnau
 • Cerbyd / trelar / offer
 • Stondinau / offer marchnad
 • Offer cerddorol TG
 • Offer hyfforddi
 • Adnewyddu cyfleusterau presennol
 • RIB plymio ACA Rhydaman
 • Gwyl Twrch Trwyth
 • Prosiect creadigol ysbrydoledig cymunedol
 • Cyfleuster hyfforddi newydd i olew llifogydd
 • Prosiect eiriolaeth Rhydaman
 • Gweithiwr Datblygu / Dysgu
 • Offer a marchnata
 • Addysg a chyfarpar chwarae
 • Goleuadau parc Rhydaman
 • Uwchraddio / stondin symudol

Dyfarnwyd 3 brosiectau i werth £87,554.42

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Offer parcio i blant
 • Adnewyddu mewnol
 • Lift gosodiad

Dyfarnwyd 5 brosiectau i werth £49,273.74

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Prosiect gardd gymunedol
 • Fferm gymunedol
 • Parc Cwmaman
 • Gwiailydd Fairway
 • Aradur mowntiwr tractor

Dyfarnwyd 12 brosiectau i werth £154,279.48

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Cyfleusterau cawod
 • Offer chwarae
 • Llifoleuo
 • Siwtiau ac offer newydd
 • Offer Anstatudol
 • Gwelliant / porth amgylcheddol
 • Ystafell gymunedol uwchraddedig
 • Ardal chwarae Tirycoed
 • Ystafell gyfrifiadurol
 • Prynu dodrefn
 • Datblygiad AVRPC

Dyfarnwyd 9 brosiectau i werth £132,339.77

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Maes hamdden amlbwrpas
 • Offer wyneb pob tywydd
 • Gwelliannau allanol neuadd y pensiynwyr
 • Adnewyddu piano / offer newydd
 • Prosiect hamdden a hamdden natur
 • Prosiect dadgomisiynu maes
 • Prynu offer
 • Adnewyddu cyfleuster cymunedol
 • Prosiect cwrs traws gwlad

Dyfarnwyd 9 brosiectau i werth £110,314.95

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ailwampio terfynol
 • Adnewyddu adeilad terfynol
 • Ystafell ddosbarth a hamdden awyr agored
 • Offer synhwyraidd fformalol
 • Offer chwarae plant
 • Estyniad storio adeiladu
 • Ailwampio wal derfyn
 • Prosiect canolfan gymunedol
 • Childrtens maes chwarae

Dyfarnwyd 1 brosiect i werth £30,000

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ardal / offer chwarae i blant

Dyfarnwyd 5 brosiectau i werth £50,785.68

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Gwelliannau i gyfleuster
 • Tyfu busnes cynaliadwy
 • Cyfleuster cegin
 • Adnewyddu
 • Rheoli'r dyfodol

Dyfarnwyd 5 brosiectau i werth £70,686.19

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Wal cerrig newydd / trwsio
 • Gwaith gwella caeau Saron
 • Uwchraddio cyfleusterau
 • Adnewyddu allanol
 • Estyniad cefn

Dyfarnwyd 8 brosiectau i werth £82,127.57

 • Cam olaf adnewyddu
 • Ystafelloedd newid
 • Parc teras melin
 • Prosiect amgylcheddol antur a natur
 • Gwelliannau allanol i'r neuadd
 • Gwisgoedd / siacedi a system PA
 • Ardal chwarae Tycroes
 • Adnewyddu adeilad mewnol