Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/04/2024

Mae Cronfa Fferm Wynt Mynydd y Betws wedi bod yn rhedeg ers 2013 ac mae wedi cael 12 rownd lwyddiannus hyd yma gyda phrosiectau llwyddiannus ar gyfer pob un o'r wardiau cymwys.

Bydd y rownd ariannu newydd yn agor ar 29 Ebrill 2024.

Rhoddir crynodeb o’r grantiau sydd i’w dyrannu isod.

Dyfarnwyd 34 brosiectau i werth £408,757.57

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Adnewyddu
 • Prynu offerynnau
 • Cerbyd / trelar / offer
 • Stondinau / offer marchnad
 • Offer cerddorol TG
 • Offer hyfforddi
 • Adnewyddu cyfleusterau presennol
 • RIB plymio ACA Rhydaman
 • Gwyl Twrch Trwyth
 • Prosiect creadigol ysbrydoledig cymunedol
 • Cyfleuster hyfforddi newydd i olew llifogydd
 • Prosiect eiriolaeth Rhydaman
 • Gweithiwr Datblygu / Dysgu
 • Offer a marchnata
 • Addysg a chyfarpar chwarae
 • Goleuadau parc Rhydaman
 • Uwchraddio / stondin symudol
 • Piano digidol
 • Offer/trwydded caledwedd TG
 • Gwella Llesiant Cymunedol
 • Clwb Pêl-droed Rhydaman - Dychwelyd ar ôl COVID
 • Prosiectau Cyfranogol Dyffryn Aman
 • Prosiect Hyrwyddo a Diogelu 2020
 • Prosiect datblygu Iechyd/Llesiant
 • Llwybrau Tŷ-croes - Llwybrau iach i'r pentref
 • Creu man dysgu yn yr awyr agored

Dyfarnwyd 6 brosiectau i werth £118,554.42

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Offer parcio i blant
 • Adnewyddu mewnol
 • Lift gosodiad
 • Cwrs y Blynyddoedd Rhyfeddol
 • Gweithio o bell gyda theuluoedd - COVID

Dyfarnwyd 7 brosiectau i werth £63,321.62

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Prosiect gardd gymunedol
 • Fferm gymunedol
 • Parc Cwmaman
 • Gwiailydd Fairway
 • Aradur mowntiwr tractor
 • Canopi pob tywydd
 • Tyfu helyg a sesiynau hyfforddi

Dyfarnwyd 16 brosiectau i werth £184,199.48

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Cyfleusterau cawod
 • Offer chwarae
 • Llifoleuo
 • Siwtiau ac offer newydd
 • Offer Anstatudol
 • Gwelliant / porth amgylcheddol
 • Ystafell gymunedol uwchraddedig
 • Ardal chwarae Tirycoed
 • Ystafell gyfrifiadurol
 • Prynu dodrefn
 • Datblygiad AVRPC
 • Offer Cynnal a Chadw Tiroedd
 • Banc Bwyd Cwmaman - Hamperi gofal - COVID
 • Gwelliannau i Barc Cwmaman

Dyfarnwyd 9 brosiectau i werth £132,339.77

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Maes hamdden amlbwrpas
 • Offer wyneb pob tywydd
 • Gwelliannau allanol neuadd y pensiynwyr
 • Adnewyddu piano / offer newydd
 • Prosiect hamdden a hamdden natur
 • Prosiect dadgomisiynu maes
 • Prynu offer
 • Adnewyddu cyfleuster cymunedol
 • Prosiect cwrs traws gwlad

Dyfarnwyd 12 brosiectau i werth £141,649.75

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ailwampio terfynol
 • Adnewyddu adeilad terfynol
 • Ystafell ddosbarth a hamdden awyr agored
 • Offer synhwyraidd fformalol
 • Offer chwarae plant
 • Estyniad storio adeiladu
 • Ailwampio wal derfyn
 • Prosiect canolfan gymunedol
 • Maes chwarae plant
 • Gosod Ffenestri Newydd Hanfodol
 • Paneli Solar
 • Swyddog Datblygu

Dyfarnwyd 1 brosiect i werth £30,000

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Ardal / offer chwarae i blant

Dyfarnwyd 7 brosiectau i werth £72,033.68

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Gwelliannau i gyfleuster
 • Tyfu busnes cynaliadwy
 • Cyfleuster cegin
 • Adnewyddu
 • Rheoli'r dyfodol
 • Ôl troed gwyrdd
 • Gwaith adnewyddu mewn ymateb i gynllun adfer COVID

Dyfarnwyd 6 brosiectau i werth £73,086.19

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Wal cerrig newydd / trwsio
 • Gwaith gwella caeau Saron
 • Uwchraddio cyfleusterau
 • Adnewyddu allanol
 • Estyniad cefn
 • Hedfan a Datblygu’r Ystafell TG

Dyfarnwyd 10 brosiectau i werth £108,124.72

 • Cam olaf adnewyddu
 • Ystafelloedd newid
 • Parc teras melin
 • Prosiect amgylcheddol antur a natur
 • Gwelliannau allanol i'r neuadd
 • Gwisgoedd / siacedi a system PA
 • Ardal chwarae Tycroes
 • Adnewyddu adeilad mewnol
 • Ardal Chwarae Tŷ-croes - Offer chwarae hygyrch
 • Prosiect Adfywio Golwg yr Aman