Neges wrth y Arweinydd y Cyngor

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/10/2021

Croeso i Sir Gaerfyrddin – sy'n un o'r siroedd mwyaf diogel, mwyaf prydferth a mwyaf bywiog yng Nghymru. Dyma sir sydd â rhywbeth at ddant pawb - gan gynnwys arfordir trawiadol lle mae traethau euraid yn ymestyn am filltiroedd lawer, trefi marchnad sy'n frith o hanes, canolfannau siopa modern, theatr sydd â'r cyfleusterau diweddaraf, atyniadau sydd wedi ennill gwobrau lu, a diwydiannau twristiaeth, chwaraeon, celfyddydau a hamdden hynod o ffyniannus.

Mae bywyd yn braf yn Sir Gâr gan fod yma atyniadau o'r radd flaenaf, gan fod y ddarpariaeth addysg yn wych, gan fod y cysylltiadau trafnidiaeth yn rhagorol a chan fod digonedd o bethau i'w gweld a'u gwneud. Ceir amrywiaeth o drefi bywiog, pentrefi gwledig a chymunedau bach tawel yn y sir. Erys Sir Gaerfyrddin yn un o'r lleoedd mwyaf diogel yn y wlad i fyw, yn ôl yr ystadegau ynghylch troseddau; yn wir ystyrir taw ardal Heddlu Dyfed-Powys yn ei chyfanrwydd yw'r rhanbarth mwyaf diogel ym Mhrydain gyfan.

Ymhlith yr atyniadau yn y sir y mae Ffos Las sef y cae rasio ceffylau mwyaf newydd ym Mhrydain, traethau Baner Las gan gynnwys traeth euraid Cefn Sidan, cwrs golff a ddyluniwyd gan Jack Nicklaus ym Machynys, Parc y Scarlets, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cartref Dylan Thomas, Parc Arfordirol y Mileniwm, Marina Porth Tywyn, a Rheilffordd Ager Gwili.

Am le gwych i fyw, gweithio neu ymweld - does dim angen mynd ymhellach na Sir Gâr.

Cyng. Emlyn Dole
Arweinydd y Cyngor