Gyrfa a ffordd o fyw

 • Gradd A – cyfradd o £10.92 - £11.02 yr awr (sy'n cynnwys taliad ychwanegol o 4%)
 • Gwaith yn ystod amser tymor yn unig, gyda'r tâl yn cael ei wasgaru dros 52 wythnos
 • Amrywiaeth o oriau gwaith parhaol ar gael
 • Swyddi achlysurol ar gael hefyd 
 • Cyfleoedd gwaith ychwanegol ar gael yn ein Gwasanaeth Brecwast penodol 

 

O Ddydd i Ddydd

 • Nid oes angen profiad blaenorol, darperir rhaglen sefydlu lawn a hyfforddiant 
 • Gweithio fel rhan o dîm 
 • Efallai y bydd angen i staff weithio mewn lleoliad arall i gyflenwi ar gyfer absenoldebau staff; bydd costau teithio'n cael eu talu)

 

Buddion staff

 • Cynllun pensiwn llywodraeth leol sy'n perfformio'n dda gyda chyfraniadau gan y cyflogwr
 • Cynllun buddion staff sy'n cynnwys gostyngiadau ar deithio, siopa, diwrnodau allan a llawer mwy
 • Polisïau amser o'r gwaith, gan gynnwys gwell absenoldeb mamolaeth, yn ogystal ag absenoldeb tadolaeth, mabwysiadu, benthyg croth ac absenoldeb babi cynamserol
 • Cyfleoedd datblygu gyrfa 
 • Cymorth iechyd a llesiant galwedigaethol