Buddiannau gweithwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/04/2024

Rydym am i chi fwynhau gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac rydym am iddo fod yn brofiad sy'n rhoi boddhad mawr i chi. Mae ein gweithwyr wrth galon y gwasanaethau rydym yn eu darparu i'r gymuned ac yn ein helpu i gyflawni ein huchelgeisiau.

Rydym yn cydnabod mai'r wobr fwyaf yw cael boddhad o'r gwaith a gwneud cyfraniad gwerthfawr yn ein cymunedau. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod pawb yn gwerthfawrogi rhywbeth bach ychwanegol.

Rydym yn cynnig gwahanol fanteision a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, sy'n cynnwys: