Economi

Mae hyn yn amlinellu'r proffil economaidd hyd at Mai 2017. Mae’r stoc o fusnesau gweithredol yn Sir Gaerfyrddin wedi cynhyddu fyny at +2% (+115 o unedau) rhwng 2014 a 2015. Cofnodwyd cyfanswm o 635 o fusnesau yn ‘dechrau’ a 490 yn ‘cau’ gyda chyfanswm lefelau stoc yn codi i 5,960.

Cyfradd Gweithgaredd Economaidd
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Rhagfyr 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 76.6% +1.0%
Cymru 74.8% -0.1%
DU 77.7% +0.1%

Cyfradd Cyflogaeth
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Rhagfyr 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 73.1% -2.0%
Cymru 71.2% +0.9%
DU 73.9% +0.4%

Cyfradd Diweithdra
(hawlwyr wedi cymhwyso Mawrth 2017)
Ffynhonnell: Nomis, Hawlwyr Diwethdra

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 1.4% -0.2%
Cymru 1.5% -0.4%
DU 1.3% -0.3%

Stoc Busnes (2015)
Ffynhonnell: Ystadegau Cymru

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 5,960 +2.0%
Cymru 95,010 +2.8%
DU 2,672,025 +4.7%

Enillion
(gros wythnosol llawn amser, 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Enillion ac Oriau

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £495.50 +6.6%
Cymru £498.30 +2.2%
DU £538.70 +2.2%

Pris Tai
(pris gwerthiant canolig, Chwefror 2017 )
Ffynhonnell: Cofrestrfa Tir

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £129,371 +2.5%
Cymru £145,293 +1.8%
DU £217,502 +5.8%

Cyngor a Democratiaeth