• English
  • Hepgor gwe-lywio

Economi

Proffil Economaidd - Mai 2017

Mae’r stoc o fusnesau gweithredol yn Sir Gaerfyrddin wedi cynhyddu fyny at +2% (+115 o unedau) rhwng 2014 a 2015. Cofnodwyd cyfanswm o 635 o fusnesau yn ‘dechrau’ a 490 yn ‘cau’ gyda chyfanswm lefelau stoc yn codi i 5,960.


Cyfradd Gweithgaredd Economaidd
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Rhagfyr 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 76.6% +1.0%
Cymru 74.8%  -0.1% 
DU 77.7%  +0.1% 

Cyfradd Cyflogaeth
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Rhagfyr 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 73.1% -2.0%
Cymru 71.2%  -0.9% 
DU 73.9%  +0.4% 

 

Cyfradd Diweithdra
(hawlwyr wedi cymhwyso Mawrth 2017)
Ffynhonnell: Nomis, Hawlwyr Diwethdra

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 1.4% -0.2%
Cymru 1.5% -0.4% 
DU 1.3% -0.3% 

Stoc Busnes (2015)
Ffynhonnell: Ystadegau Cymru

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 5,960 +2.0%
Cymru 95,010 +2.8% 
DU 2,672,025 +4.7% 

Enillion
(gros wythnosol llawn amser, 2016)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Enillion ac Oriau

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin £495.50 +6.6%
Cymru £498.30 +2.2% 
DU £538.70 +2.2% 

Pris Tai
(pris gwerthiant canolig, Chwefror 2017 )
Ffynhonnell: Cofrestrfa Tir

Ardal Gwerth Diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin £129,371 +2.5%
Cymru £145,293 +1.8% 
DU £217,502 +5.8% 

Lawrlwythiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/05/2017

ar-lein am dani