Economi

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/03/2018

Mae hyn yn amlinellu'r proffil economaidd hyd at Mawrth 2018. Mae’r stoc o fusnesau gweithredol yn Sir Gaerfyrddin wedi cynhyddu fyny at bron +3% (+175 o unedau) rhwng 2015 a 2016. Cofnodwyd cyfanswm o 665 o fusnesau yn ‘dechrau’ a 615 yn ‘cau’ gyda chyfanswm lefelau stoc yn codi i 6,135.

Cyfradd Gweithgaredd Economaidd
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Medi 2017)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid Blynyddol
Sir Gaerfyrddin 77.5% 0%
Cymru 75.7% +1.0%
DU 78.0% +0.3%

Cyfradd Cyflogaeth
(oedran gweithio, cyfnod hyd at Medi 2017)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Poblogaeth

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 73.4% -0.6%
Cymru 71.9% +0.8%
DU 74.4% +0.7%

Cyfradd Diweithdra
(hawlwyr wedi cymhwyso Ionawr 2018)
Ffynhonnell: Nomis, Hawlwyr Diwethdra

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 1.2% -0.2%
Cymru 1.1% -0.1%
DU 1.1% -0.1%

Stoc Busnes (2016)
Ffynhonnell: Ystadegau Cymru

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin 6,135 +2.9%
Cymru 98,445 +3.6%
DU 2,833,965 +7.9%

Enillion
(gros wythnosol llawn amser, 2017)
Ffynhonnell: Nomis, Arolwg Blynyddol Enillion ac Oriau

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £517.50 +4.7%
Cymru £505.90 +1.3%
DU £550.40 +2.2%

Pris Tai
(pris gwerthiant canolig, Rhagfyr 2017 )
Ffynhonnell: Mynegai Cyfartaledd Pris Tai

Ardal Gwerth diweddaraf Newid blynyddol
Sir Gaerfyrddin £142,664 +5.9%
Cymru £154,398 +5.5%
DU £226,756 +5.2%