Tendrau a Chontractau

Rydym yn gwario tua £200 miliwn y flwyddyn ar swyddi, gwasanaethau a nwyddau, gan ddarparu busnesau o bob sector, bach a mawr, gydag ystod eang o gyfleoedd masnachol . Rydym yn edrych i brynu cymaint o hyn, ag y bo modd, o fewn y Sir.

Os bydd y contract dros Drothwy yr UE, bydd Hysbysiad yn cael ei roi yng nghyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU), y gellir ei weld ar TED (Tenderers Electronic Daily) sef y fersiwn ar-lein o OJEU.

Caiff pob gweithgaredd caffael dros £25,000 ei hysbysebu ar y wefan Caffael Cenedlaethol, sef gwefan Gwerthwch i Gymru ac argymhellir eich bod yn cofrestru ar y wefan hon. Gallwch wneud hynny am ddim a bydd yn gyfle i chi hyrwyddo eich corff a chael gwybodaeth dros yr e-bost am gyfleoedd posibl.

Ar hyn o bryd, mae rhywfaint o’r gweithgaredd caffael o dan £25000 yn cael ei roi ar wefan Gwerthwch i Gymru, ond rydym yn aros am gyfarwyddyd ynghylch sut orau i fynd i’r afael â’r lefel hon o wariant.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y gwerth is hwn a pha mor ddeniadol yw I fusnesau bach, yn enwedig busnesau newydd.

Lle bo hynny’n briodol, hysbysebir pob tendr yn y wasg, gan gynnwys y wasg leol, ac weithiau y wasg genedlaethol, ac yn ogystal mewn cylchgrawn neu gyhoeddiad masnachol priodol.