Cofrestr Contractau

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/08/2023

Fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau mân waith.

 

Dyddiad Dechrau: 01/08/2019

Dyddiad Gorffen: 31/07/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £60,000,000.00

 

Lot 1 (Gwaith Tai hyd at £2,500 DE)

Prif Gontractwr

 • ASW Property Services Ltd.
 • Geraint Williams Windows Ltd.
 • HMBS Group Ltd.
 • RNF Services
 • RTC Building Contractors Ltd.
 • Thomas Glass

 

Lot 2 (Gwaith Tai hyd at £2,500 GOGLEDD)

Prif Gontractwr

 • Geraint Williams Windows Ltd.
 • HMBS Group Ltd.
 • Property Building Maintenance Wales Ltd
 • RNF Services
 • RTC Building Contractors Ltd.
 • Thomas Glass

 

Lot 3 (Gwaith Tai £2,500 - £25,000)

Prif Gontractwr

 • ASW Property Services Ltd.
 • Geraint Williams Windows Ltd.
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • Martin Taffetsauffer Building & Civil Engineering Contractors Ltd.
 • Property Building Maintenance Wales Ltd.
 • RNF Services
 • RTC Building Contractors Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.

 

Lot 4 (Gwaith Tai £25,000 a throsodd)

Prif Gontractwr

 • Property Building Maintenance Wales Ltd.
 • Jones Maher Ltd.
 • Lewis Construction Building Contractors (Wales) Ltd.
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • M Hiorns Building Contractor Ltd.
 • Martin Taffetsauffer Building & Civil Engineering Contractors Ltd.
 • R&M Williams Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.

 

Lot 5 (Gwaith nad yw'n gysylltiedig â thai hyd at £5,000)

Prif Gontractwr

 • FSG
 • RTC Building Contractors Ltd.
 • ASW Property Services Ltd.
 • Geraint Williams Windows Ltd.
 • Martin Taffetsauffer Building & Civil Engineering Contractors Ltd.
 • RNF Services
 • Thomas Glass

 

Lot 6 (Gwaith nad yw'n gysylltiedig â thai £5,000 - £150,000)

Prif Gontractwr

 • FSG
 • Jones Maher Ltd.
 • Lewis Construction Building Contractors (Wales) Ltd.
 • M Hiorns Building Contractor Ltd.
 • Martin Taffetsauffer Building & Civil Engineering Contractors Ltd.
 • R&M Williams Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.

 

Lot 7 (Gwaith nad yw'n gysylltiedig â thai £150,000 - £350,000)

Prif Gontractwr

 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • Jones Maher Ltd.
 • Lewis Construction Building Contractors (Wales) Ltd.
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • M Hiorns Building Contractor Ltd.
 • R&M Williams Ltd.
 • Sterling UK Construction Ltd.
 • Tycroes Group Ltd.
 • FSG

 

Lot 8 (Gwaith mecanyddol nad yw'n gysylltiedig â thai)

Prif Gontractwr

 • Andrew D'auria Solutions Ltd.
 • F P Hurley & Sons Ltd.
 • Lorne Stewart PLC

 

Lot 9 (Gwaith trydanol nad yw'n gysylltiedig â thai)

Prif Gontractwr

 • R T Electrics
 • Andrew D'auria Solutions Ltd.
 • Charles B Sams Electrical
 • FSG
 • IWEC International Ltd.
 • Tremorfa Ltd.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi Ymgynghorydd Annibynnol.

 

Dyddiad Dechrau: 01/10/2019

Dyddiad Gorffen: 30/09/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £165,000.00

 

Prif Gontractwr

 • MJ Hudson Investment Advisers Ltd

Cyflenwr i ddarparu platfform addas ar gyfer llofnodi a selio electronig

 

Dyddiad Dechrau: 01/07/2022

Dyddiad Gorffen: 30/06/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £38,434.00

 

Prif Gontractwr

 • Risual Ltd

Darparu Trefniadau Angladdau yn y sir.

 

Dyddiad Dechrau: 01/10/2021

Dyddiad Gorffen: 30/09/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £100,800.00

 

Prif Gontractwr

 • Arthur Cambrey Funeral Directors Ltd

Darparu datrysiadau TGCh lefel menter; ar gyfer cynhyrchion caledwedd TG, meddalwedd, rhaglenni, cymwysiadau, cynhyrchion cysylltiedig, gwasanaethau a chymorth.

 

Dyddiad Dechrau: 11/11/2019

Dyddiad Gorffen: 09/11/2023

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £75,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Softcat plc.

Cyflenwi cadeiriau arbenigol ar gyfer gweithfannau, offer a darparu cyngor i weithwyr â chyflyrau meddygol/anableddau penodol ar ran yr awdurdod.

 

Dyddiad Dechrau: 21/01/2021

Dyddiad Gorffen: 20/01/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £50,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Complete Business Solutions

Darparu 4 Gorsaf Tywydd newydd ar Ochr y Ffordd mewn lleoliadau unigol ar rwydwaith priffyrdd Sir Gaerfyrddin.

 

Dyddiad Dechrau: 01/11/2022

Dyddiad Gorffen: 31/10/2027

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £355,349.00

 

Prif Gontractwr

 • Vaisala Ltd.

Cyflenwi matiau sgïo gwrychog math diemwnt.

 

Dyddiad Dechrau: 24/08/2020

Dyddiad Gorffen: 23/08/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £80,370.00

 

Prif Gontractwr

 • Skitech Systems Ltd.

Nodi a sicrhau'r gosodiad solar ffotofoltäig 'gorau'.

 

Dyddiad Dechrau: 13/05/2015

Dyddiad Gorffen: 13/05/2035

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £338,118,075.00

 

Prif Gontractwr

 • British Gas New Heating Ltd

Fframwaith Ymgynghorwyr i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau dylunio peirianegol.

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2021

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £27,000,000.00

 

Prif Gontractwr

 • AECOM
 • Amey Consulting
 • Arcadis Consulting (UK) Ltd.
 • Atkins Ltd.
 • Mott Macdonald
 • WSP UK Ltd

I sefydlu Cytundeb Fframwaith i'w ddefnyddio gan sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol.

 

Dyddiad Dechrau: 01/02/2020

Dyddiad Gorffen: 31/10/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £1,000,000,000.00

 

Lot 1a Gorllewin (£0 - £750,000)

Prif Gontractwr

 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Jones Brother (Henllan) Ltd.
 • Lewis Construction Llanelli Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • T.A.D. Builders Ltd.
 • W B Griffiths & Son Ltd.
 • W J G Evans & Sons Building Contractor

 

Lot 1b Dwyrain (£0 - £750,000) - NID AT DDEFNYDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Prif Gontractwr

 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Jones Brothers (Henllan) Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • T.A.D. Builders Ltd.

 

Lot 2a Gorllewin (£750,000 - £1.5m)

Prif Gontractwr

 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Jones Brothers (Henllan) Ltd.
 • Lewis Construction Building Contractors (Wales) Ltd. ( start date 04/10/2021)
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • T.A.D. Builders Ltd.
 • Tycroes Group Ltd.
 • W B Griffiths & Son Ltd.

 

Lot 2b Dwyrain (£750,000 - £1.5m) - NID AT DDEFNYDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Prif Gontractwr

 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Jones Brothers (Henllan) Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • T.A.D. Builders Ltd.
 • Tycroes Group Ltd.

 

Lot 3a Gorllewin (£1.5m - £5m)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • Morganstone Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • Tilbury Douglas Construction Ltd.
 • Tycroes Group Ltd.
 • W B Griffiths & Son Ltd. (start date 27/09/21)

 

Lot 3b Dwyrain (£1.5m - £5m) - NID AT DDEFNYDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • John Weaver (Contractors) Ltd.
 • Morganstone Ltd.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd.
 • Tilbury Douglas Construction Ltd.
 • Tycroes Group Ltd

 

Lot 4a Gorllewin (£5m - £9m)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • BAM Construction Ltd.
 • C Wynne & Sons Ltd. T/A Wynne Construction
 • Kier Western
 • Lloyd & Gravell Ltd.
 • Morgan Sindall plc.
 • Tilbury Douglas Construction Ltd.
 • Vinci Construction UK

 

Lot 4b Dwyrain (£5m - £9m) - NID AT DDEFNYDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • BAM Construction Ltd.
 • C Wynne & Sons Ltd. T/A Wynne Construction
 • Kier Western
 • Morgan Sindall plc.
 • T Richard Jones (Betws) Ltd. ( Start date 27/09/2021)
 • Tilbury Douglas Construction Ltd.
 • Vinci Construction UK

 

Lot 5 (£9m - £15m)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • Bouygues UK Works
 • Kier Western
 • Vinci Construction UK
 • Willmott Dixon Construction Ltd.

 

Lot 6 (£15m +)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Ltd.
 • Bouygues UK
 • Morgan Sindall plc.
 • Tilbury Douglas Construction Ltd.
 • Willmott Dixon Construction Ltd.

 

Cyflenwi seilwaith rhyngrwyd di-wifr ar gyfer cartrefi gofal, cynlluniau tai gwarchod a chanolfannau dydd.

 

Dyddiad Dechrau: 12/05/2022

Dyddiad Gorffen: 11/05/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £1,292,544.00

 

Prif Gontractwr

 • Stone Technologies Ltd.

Darparu system orfodi symudol heb ei goruchwylio.

 

Dyddiad Dechrau: 17/12/2018

Dyddiad Gorffen: 16/12/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £65,000.00

 

Prif Gontractwr

 • VIDEALERT Ltd.

Cytundeb Fframwaith ar gyfer darparu Cymorth Gofal Cartref

 

Dyddiad Dechrau: 10/01/2022

Dyddiad Gorffen: 09/01/2026

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £67,200,000.00

 

Darparwr Lot 0A: Gwasanaethau Cymorth Cartrefi Cymunedol - TTT Gorllewin

Prif Gontractwr:

 • The Human Support Group T/A Homecare Support

 

Darparwr Lot 0B: Gwasanaethau Cymorth Cartrefi Cymunedol - TTT Dwyrain

Prif Gontractwr:

 • The Human Support Group T/A Homecare Support

Darparwr Lot 0C: Gwasanaethau Cymorth Cartrefi Cymunedol - Aman

Prif Gontractwr:

 • Carers Trust Crossroads West Wales

Darparwr Lot 0D: Gwasanaethau Cymorth Cartrefi Cymunedol - Llanelli

Prif Gontractwr:

 • Carers Trust Crossroads West Wales

Darparwr Lot 0E: Gwasanaethau Cymorth Cartrefi Cymunedol - Gwendraeth

Prif Gontractwr:

 • Care Cymru Services Ltd

 

Darparwr Lot 1A: Gwasanaeth Asesu Cymunedol - TTT Gorllewin

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • The Human Support Group T/A Homecare Support

Darparwr Lot 1B: Gwasanaeth Asesu Cymunedol - TTT Dwyrain

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • The Human Support Group T/A Homecare Support

 

Darparwr Lot 1C: Gwasanaeth Asesu Cymunedol - Aman

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Care Cymru Services Ltd
 • 1st Grade Care Ltd

 

Darparwr Lot 1D: Gwasanaeth Asesu Cymunedol - Llanelli

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Simply Safe Care Group

 

Darparwr Lot 1E: Gwasanaeth Asesu Cymunedol - Gwendraeth

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Simply Safe Care Group

 

Darparwr Lot 2A: Gwasanaeth Cymorth Gofal Cartref - TTT Gorllewin

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • The Human Support Group T/A Homecare Support

 

Darparwr Lot 2B: Gwasanaeth Cymorth Gofal Cartref - TTT Dwyrain

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • The Human Support Group T/A Homecare Support

 

Darparwr Lot 2C: Gwasanaeth Cymorth Gofal Cartref - Aman

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Simply Safe Care Group
 • Care Cymru Services Ltd
 • People Support Ltd

 

Darparwr Lot 2D: Gwasanaeth Cymorth Gofal Cartref - Llanelli

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Simply Safe Care Group

 

Darparwr Lot 2E: Gwasanaeth Cymorth Gofal Cartref - Gwendraeth

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • The Human Support Group T/A Homecare Support
 • Simply Safe Care Group

 

Darparwr Lot 3A: Bywydau Bodlon - TTT Gorllewin

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • 1st Grade Care Ltd

 

Darparwr Lot 3B: Bywydau Bodlon - TTT Dwyrain

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • 1st Grade Care Ltd

 

Darparwr Lot 3C: Bywydau Bodlon - Aman

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Care Cymru Services Ltd

 

Darparwr Lot 3D: Bywydau Bodlon - Llanelli

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Care Cymru Services Ltd

 

Darparwr Lot 3E: Bywydau Bodlon - Gwendraeth

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Care Cymru Services Ltd

 

Darparwr Lot 4A: Gofal Cymhleth - TTT Gorwellin

Prif Gontractwr:

 • The Human Support Group T/A Homecare Support
 • Carers Trust Crossroads West Wales
 • Cadog Homecare Ltd
 • Care in Hand Ltd
 • 1st Grade Care Ltd

 

Darparwr Lot 4B: Gofal Cymhleth - TTT Dwyrain

Prif Gontractwr:

 • The Human Support Group T/A Homecare Support
 • Carers Trust Crossroads West Wales
 • Cadog Homecare Ltd
 • 1st Grade Care Ltd

 

Darparwr Lot 4C: Gofal Cymhleth - Aman

Prif Gontractwr:

 • Simply Safe Care Group
 • Carers Trust Crossroads West Wales
 • Cadog Homecare Ltd
 • M&D Care Ltd
 • Crosshands Home Services Ltd
 • ND Care and Support
 • W D Care Ltd
 • CDA Care
 • 1st Grade Care Ltd
 • People Support Ltd

Darparwr Lot 4D: Gofal Cymhleth - Llanelli

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Carers Trust Crossroads West Wales
 • Cadog Homecare Ltd
 • M&D Care Ltd
 • Crosshands Home Services Ltd
 • ND Care and Support
 • W D Care Ltd
 • CDA Care
 • Simply Safe Care Group

Darparwr Lot 4E: Gofal Cymhleth - Gwendraeth

Prif Gontractwr:

 • MiHomecare Ltd
 • Carers Trust Crossroads West Wales
 • Cadog Homecare Ltd
 • ND Care and Support
 • W D Care Ltd
 • CDA Care
 • Simply Safe Care Group

Gwasanaeth Integredig Cymorth Tai

 

Dyddiad Dechrau: 01/07/2020

Dyddiad Gorffen: 30/06/2024

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,475,652.00

 

Lot 1 (Ar gyfer pobl 25 oed a hŷn sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref ac sydd ag anghenion lluosog sy'n cyd-ddigwydd)

Gontractwr:

 • Gofal a Chymorth Pobl

 

 Lot 2 (gan ddefnyddio Egwyddorion Tai yn Gyntaf)

Gontractwr:

 • Hafan Cymru

 

Gwasanaeth Tai â Chymorth i Bobl Ifanc 16-25 oed

 

Dyddiad Dechrau: 01/07/2022

Dyddiad Gorffen: 30/06/2026

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £4,526,866.69

 

Lot 1 - Ardal Llanelli a Lot 2 - Ardal Rhydaman

Gontractwr:

 • Gofal a Chymorth Pobl

 

Lot 3 Ardal Caerfyrddin

Gontractwr:

 • Hafan Cymru

Cyflenwi Ffitiadau Trydanol, Ceblau, Goleuadau ac Ategolion

 

Dyddiad Dechrau: 01/03/2022

Dyddiad Gorffen: 28/02/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £138,670.00

 

Gontractwr:

 • CITY ELECTRICAL FACTORS

Cyflenwi Deunyddiau Adeiladu, Plymio a Sifil

 

Dyddiad Dechrau: 01/03/2022

Dyddiad Gorffen: 28/02/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £2,027,571

 

Lot 2 - Cyflenwi Deunyddiau Adeiladu, Plymio a Sifil (De)

Gontractwr:

 • Travis Perkins Managed Services

 

Lot 3 - Cyflenwi Deunyddiau Adeiladu, Plymio a Sifil (Gorllewin)

Gontractwr:

 • LBS BUILDERS MERCHANTS

 

Lot 4 - Cyflenwi Deunyddiau Adeiladu, Plymio a Sifil (Dwyrain)

Gontractwr:

 • LBS BUILDERS MERCHANTS

Mesurau creu ac arbed ynni a dŵr ar draws amrywiaeth o adeiladau corfforaethol, ysgolion, adeiladau hamdden ac adeiladau cymunedol / gofal cymdeithasol.

 

Dyddiad Dechrau: 10/12/2018

Dyddiad Gorffen: 09/12/2028

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £2,000,000.00

 

Gontractwr:

 • Ameresco

Gwasanaethau Gofal Plant Dechrau'n Deg

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2021

Dyddiad Dechrau: 31/08/2028

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £5,200,00.00

 

LOT 1 (Canolfan Blant Integredig) a Lot 2 (Ysgol Pen Rhos)

Gontractwr:

 • Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA)

 

LOT 4 (Canolfan Blant Integredig Felin-foel)

Gontractwr:

 • Cylch Meithrin Felinfoel

 

LOT 5 (Ysgol Gynradd Dafen), LOT 16 (Ardal Llanerch), LOT 19 (Llynhendy/y Bynea) a LOT 20 (Felin-foel a Dafen)

Gontractwr:

 • Meithrinfa Camau Tirion

 

LOT 6 (Ysgol y Bedol) a LOT 18 (y Garnant a Glanaman)

Gontractwr:

 • Cylch Meithrin Ysgol y Bedol

 

LOT 7 (Ysgol Gynradd Penbre) a LOT 22 (Pen-bre)

Gontractwr:

 • Meithrinfa Serendipity

 

LOT 11 (Bigyn)

Gontractwr:

 • Meithrinfa Childsplay
 • Meithrinfa Myrtle House
 • Canolfan Deulu Sant Paul

 

LOT 12 (Lakefield)

Gontractwr:

 • Meithrinfa Once upon a time

 

LOT 14 (Tref Rhydaman) a LOT 15 (Rhydaman a'r Ardaloedd Cyfagos)

Gontractwr:

 • Meithrinfa Ddydd Andi Pandi

 

LOT 15 (Rhydaman a'r Ardaloedd Cyfagos)

Gontractwr:

 • Cylch Meithrin Parcyrhun

 

LOT 20 (Felin-foel a Dafen)

Gontractwr:

 • Playroom Management Services Ltd

 

LOT 25 (Caerfyrddin)

Gontractwr:

 • Pobl Bach Ltd
 • Cylch Meithrin Eco Tywi

 

LOT 26 (Ysgol Y Castell, Kidwelly)

Gontractwr:

 • Cylch Meithrin Mynyddygarreg

Cyflenwi gwasanaeth cwnsela annibynnol yn yr ysgol a'r gymuned

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2022

Dyddiad Gorffen: 30/08/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,700,000.00

 

Gontractwr:

 • Area 43

I gomisiynu tîm ymgynghorwyr [gydag ymgynghorydd arweiniol] sy'n gallu cefnogi'r Cyngor drwy raglen dylunio ac adeiladu Parth 1 Pentre Awel

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2021

Dyddiad Gorffen: 31/12/2023

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £2,906,328.00

 

Gontractwr:

 • Gleeds

Penodi contractwr i gyflawni Prosiect Parth 1 Pentre Awel

 

Dyddiad Dechrau: 09/11/2021

Dyddiad Gorffen: 21/01/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £62,789,679.00

 

Gontractwr:

 • Bouygues UK

Ymgynghorydd Dyranwyr ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

Dyddiad Dechrau: 17/08/2021

Dyddiad Gorffen: 16/08/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £400,000.00

 

Gontractwr:

 • bfinance UK Ltd

Contract cymorth a chynnal a chadw'r system Llinell Gofal

 

Dyddiad Dechrau: 02/05/2022

Dyddiad Gorffen: 01/05/2026 

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £122,228.00

 

Gontractwr:

 • Openview Security Solutions Ltd

Meddalwedd cwmwl a chymorth ar gyfer arolygon o gyflwr (G Cloud 12)

 

Dyddiad Dechrau: 03/08/2022

Dyddiad Dechrau: 03/08/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £6,345.00

 

Gontractwr:

 • GoReport

Darparu Ymarfer Corff/Ffitrwydd Chwaraeon a Hamdden

 

Dyddiad Dechrau: 29/03/2022

Dyddiad Gorffen: 28/03/2024

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £66,000.00

 

Gontractwr:

 • Les Mills Fitness UK Ltd

Meddalwedd Draenio Gully Smart

 

Dyddiad Dechrau: 01/01/2022

Dyddiad Gorffen: 31/12/2023

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £106,943.00

 

Gontractwr:

 • Kaarbon Technology Ltd.

Trwydded Meddalwedd Rheoli Asedau Civica Cx (Rheoli Asedau ac Asbestos Cx, ynghyd â 5 defnyddiwr symudol Cx), cynnal MS Azure a Chymorth a Chynnal a Chadw Blynyddol

 

Dyddiad Dechrau: 31/07/2021

Dyddiad Gorffen: 31/07/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £257,657.00

 

Gontractwr:

 • Civica UK Limited

Rhagor o gystadleuaeth ar fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron RM 3733 Cynhyrchion Technoleg 2/L1: Caledwedd TG

 

Dyddiad Dechrau: 13/01/2020

Dyddiad Gorffen: 12/01/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract :£64,914.00

 

Gontractwr:

 • Total Computer Networks Ltd

Parhau i ddefnyddio ac uwchraddio'r datrysiad Adnoddau Dynol a Chyflogres presennol ar blatfform sy'n sail i strategaeth TG y Cyngor

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2021

Dyddiad Gorffen: 30/03/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £421,978.00

 

Gontractwr:

 • Zellis

Yn chwilio am Aelod Annibynnol / Cadeirydd ar gyfer y Bwrdd Pensiwn

 

Dyddiad Dechrau: 05/07/2021

Dyddiad Gorffen: 04/07/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £60,000.00

 

Gontractwr:

 • MJ Hudson Investment Advisers Limited

Darparwr Gwasanaethau Cyfreithiol ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

Dyddiad Dechrau: 01/01/2021

Dyddiad Gorffen: 31/12/2023

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £200,000.00

 

Gontractwr:

 • Burges Salmon LLP

Penodi darparwr gwasanaeth llais a data ffonau symudol

 

Dyddiad Dechrau: 03/06/2019

Dyddiad Gorffen: 01/06/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £990,000.00

 

Gontractwr:

 • EE Ltd.

Defnyddio ac uwchraddio datrysiad meddalwedd Iechyd Galwedigaethol

 

Dyddiad Dechrau: 01/01/2022

Dyddiad Gorffen: 31/12/2023

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £25,159.00

 

Gontractwr:

 • Cohort Ltd

Buddsoddiad(au) cronfeydd seilwaith penagored

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2022

Dyddiad Gorffen: 31/03/2027

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £500,000.00

 

Lot 1 Dyrannwr buddsoddiadau Dyledion Preifat

Gontractwr:

 • Russell Investments

 

Lot 2 Dyrannwr buddsoddiadau seilwaith

Gontractwr:

 • GCM Grosvenor

 

Lot 3 Cronfeydd Seilwaith Penagored

Gontractwr:

 • CBRE Investment Management
 • Octopus Capital Ltd
 • IFM Investors

Ap Parcio Di-arian

 

Dyddiad Dechrau: 14/03/2022

Dyddiad Gorffen: 13/03/2025

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £38,600.00

 

Gontractwr:

 • Chipside Limited

Uwchraddio'r feddalwedd recriwtio bresennol

 

Dyddiad Dechrau: 01/05/2022

Dyddiad Gorffen: 30/04/2027

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £185,150.00

 

Gontractwr:

 • Softcat plc

Celfi preswyl ar gyfer cynlluniau tai gwarchod

 

Dyddiad Dechrau: 28/06/2021

Dyddiad Gorffen: 26/06/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £75,000.00

 

Gontractwr:

 • FRC Group

Bwyty yng Nghynllun Gofal Ychwanegol Cartref Cynnes

 

Dyddiad Dechrau: 08/06/2020

Dyddiad Gorffen: 07/06/2026

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £20,000.00

 

Gontractwr:

 • Gegin Fach cafe

Bwyty yng Nghynllun Gofal Ychwanegol Tŷ Dyffryn, Rhydaman

 

Dyddiad Dechrau: 01/05/2019

Dyddiad Gorffen: 30/04/25

Cyfnod Ymestyn: N/A

 

Gontractwr:

 • Fresh Bites

Gwasanaethau Ymgynghoriaeth TAW ar gyfer Prosiect Pentre Awel (Adeiladu a Gweithredu)

 

Dyddiad Dechrau: 01/08/2021

Dyddiad Gorffen: 30/07/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £25,000.00

 

Gontractwr:

 • Centurion VAT Specialists Ltd

Gwasanaethau Cynghori Stiwardiaeth yn bennaf i gefnogi'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

 

Dyddiad Dechrau: 24/03/2020

Dyddiad Gorffen: 23/03/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £785,000.00

 

Gontractwr:

 • Robeco Institutional Asset Management

 

Bydd Rheolwr y Cynllun Contractiol Awdurdodedig yn gyfrifol am ddarparu'r Gwasanaethau Sefydlu, Gwasanaethau'r Gweithredwr, y Gwasanaeth Ymgynghorol a Chynghori a'r Gwasanaethau Anymgynghorol

 

Dyddiad Dechrau: 20/12/2017

Dyddiad Gorffen: 21/12/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £21,000,000.00

 

Gontractwr:

 • Capita 

Gwasanaethau Ystafell Ymolchi

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2021

Dyddiad Gorffen: 01/04/2024

Cyfnod Ymestyn: 12 months

Cyfanswm Gwerth y Contract: £210,000.00

 

Gontractwr:

 • PHS HYGIENE LTD

Cyflenwi Gwasanaeth Llesiant Seicolegol i weithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin ac i'w sefydliadau partner

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2022

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £1,150,000.00

 

Gontractwr:

 • GS Wellbeing Services Ltd

3 Cherbyd Casglu Sbwriel 26 tunnell - Prynu

 

Dyddiad Dechrau: 19/05/2022

Dyddiad Gorffen: 30/11/2027

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £600,000.00

 

Gontractwr:

 • FAUN Zoeller (UK) Limited

Darparu Cynnyrch y Chwarel ledled Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

 

Dyddiad Dechrau: 16/04/2023

Dyddiad Gorffen: 15/04/2027

Cyfnod Ymestyn: N/A

 

Lot 1 (Concrit wedi ei Gymysgu’n Barod)

Prif Gontractwr

 • Roberts Concrete Limited

 

Lot 1 (Concrit wedi ei Gymysgu’n Barod), Lot 2 (Carreg Haenedig), Lot 3 (Carreg Sych) a Lot 4 (Cerrig Mân fel Haen Wyneb - Cyngor Sir Penfro yn unig)

Prif Gontractwr

 • A&C Aggregates Ltd
 • Gerald D Harries & Sons Ltd

 

Lot 2 (Carreg Haenedig) a Lot 3 (Carreg Sych)

Prif Gontractwr

 • Tarmac Trading Ltd

 

Lot 3 (Carreg Sych)

Prif Gontractwr

 • Gavin Griffiths Recycling Ltd
 • S J Griffiths & Son Ltd

 

Darparu a gosod peiriant gwefru chwim ar gyfer cerbydau trydan yn Llanymddyfri

 

Dyddiad Dechrau: 07/11/2018

Dyddiad Gorffen: 06/11/2028

Cyfnod Ymestyn: N/A

 

Prif Gontractwr

 • Silverstone Green Energy Ltd

 

Cyflenwi a Dosbarthu Cynhyrchion a Chyfarpar Chwynladdwr a Gwasanaethau Ategol

 

Dyddiad Dechrau: 01/03/2023

Dyddiad Gorffen: 28/02/2027

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £400,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Nomix Enviro Ltd
 • Origin Amenity Solutions Ltd

Contractwyr i ymrwymo i Gytundeb Fframwaith ar gyfer Llogi Offer a Pheiriannau

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2022

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £3,500,000.00

 

Prif Gontractwr

 • A&M PLANT HIRE LTD
 • Alan James & Sons
 • Brandon Hire Station
 • C. W. Pugh & Sons
 • D.I.Evans cyf
 • Eifion Harries Plant Hire
 • EVANS PLANT HIRE
 • John Jones & Son Ltd
 • Meirion Jones
 • S Harris Plant/Construction
 • S J Griffiths & Son Ltd
 • A&C Aggregates Limited
 • Clee Hill Plant Ltd
 • David Rees Fencing
 • Drainforce
 • Eifion williams
 • GAVIN GRIFFITHS RECYCLING LTD
 • Hefin thomas plant hire
 • Ivor Thomas Plant Hire
 • JA & J Beynon
 • Jetsweep Ltd
 • Malcolm Herbert Plant Hire Ltd
 • R CAMPBELL
 • Spencer ECA Ltd
 • Sunbelt Rentals Limited
 • W R COOPER PLANT HIRE
 • WCS Environmental & Building Maintenance

 

Gosod Cyfleusterau Gwefru 'Cyflym' ar gyfer Ceir Trydan mewn 14 maes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor

 

Dyddiad Dechrau: 01/11/2019

Dyddiad Gorffen: 31/10/2024

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £ 347,273.00

 

Prif Gontractwr

 • Clenergy EV
 • EPS Construction Ltd

Gosod Hwb Gwefru Chwim ar gyfer Ceir Trydan yn Cross Hands

Cyllid o'r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (Llywodraeth Cymru) 

 

Dyddiad Dechrau: 21/09/2020

Dyddiad Gorffen: 20/09/2025

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £370,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Swarco UK Limited

Rheoli Gweithlu Symudol, Amserlennu Deinamig a Rheoli Archebion Gwaith

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2021

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £186,660.00

 

Prif Gontractwr

 • TotalMobile Ltd

Peiriant Gwefru Chwim ar gyfer Cerbydau Trydan yn Nant-y-ci

 

Dyddiad Dechrau: 01/12/2017

Dyddiad Gorffen: 30/11/2027

Cyfnod Ymestyn: N/A

 

Prif Gontractwr

 • Silverstone Green Energy Ltd

Cynnal a chadw ein harwyddion sy'n fflachio wrth i gerbydau agosáu a'n harwyddion adborth i yrwyr

 

Dyddiad Dechrau: 13/06/2022

Dyddiad Gorffen: 12/06/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £52,593.00

 

Prif Gontractwr

 • Swarco UK & Ireland Ltd.

Darpariaeth i benodi darparwr Telemateg Cerbydau a Dyfeisiau Cofnodi Teithiau

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2022

Dyddiad Gorffen: 31/03/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £222,720.00

 

Prif Gontractwr

 • Quartix Limited

Cerbyd Casglu Sbwriel 16 tunnell - Prydlesu

 

Dyddiad Dechrau: 19/05/2022

Dyddiad Gorffen: 30/11/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £471,558.00

 

Prif Gontractwr

 • Riverside Truck Rental Ltd

Yn dymuno caffael tri, *(3) Cherbyd Casglu Sbwriel Trydan GVW 27,000KG ag offer gwefru a chaledwedd a meddalwedd monitro cyfrifiadurol, a phecyn cynnal a chadw cerbydau

 

Dyddiad Dechrau: 17/01/2022

Dyddiad Gorffen: 16/01/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £4,000,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Electra Commercial Vehicles Ltd

Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Tanwydd Swmp 2022

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2022

Dyddiad Gorffen: 31/08/2026

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,733,333.00

 

Prif Gontractwr

 • Certas Energy UK Limited t/a Emo Oils
 • J E Lawrence & Son Ltd
 • Oil 4 Wales Ltd

Gosod Cyfleusterau Gwefru Ceir Trydan mewn 4 lleoliad

 

Dyddiad Dechrau: 19/04/2022

Dyddiad Gorffen: 30/09/2027

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £389,857.00

 

Prif Gontractwr

 • Swarco UK Limited

Gosod Gwybodaeth Amser Real i Deithwyr

 

Dyddiad Dechrau: 14/12/2020

Dyddiad Gorffen: 13/12/2023

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £400,000.00

 

Prif Gontractwr

 • JMW Systems Ltd

Prynu wyth (8) Bws Trydan 39 Sedd, Gorsafoedd Gwefru a Meddalwedd Rheoli

 

Dyddiad Dechrau: 09/12/2021

Dyddiad Gorffen: 08/12/2036

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £3,285,951.00

 

Prif Gontractwr

 • Pelican Engineering Co (Sales) Ltd

Fframwaith Contractwyr Cefn Gwlad Arbenigol

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2022

Dyddiad Gorffen: 31/08/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £800,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Derrick Jones & son
 • DTS Tree Services
 • Extreme Tree Services
 • Gary's Construction
 • Groundsure Land Management
 • John Davies Agricultural and Plant Contractors Ltd
 • Meredith Contract Services CYF
 • Rhys Spice Contracting
 • Rob Jones Site Services Limited
 • Spencer ECA Ltd
 • Taylor Facilities Management
 • The Arb Team
 • A.J. Butler Contracting
 • Ground Tech Ltd

Prydles Contract â Chynnal a Chadw 10 (deg) cerbyd diesel 7,500kg* gyda chorff arbenigol wedi'i addasu ar gyfer casglu gwydr yn unig o dŷ i dŷ

 

Dyddiad Dechrau: 19/05/2022

Dyddiad Gorffen: 30/11/2027

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £1,885,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Romaquip Ltd.

Casglu, Trin, Adfer a Gwaredu Ysgubion Stryd a Gwastraff Cwter

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2024

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £564,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Neal Soil Suppliers Ltd

Gweithredu a chynnal a chadw'r gwaith trin

 

Dyddiad Dechrau: 01/02/2022

Dyddiad Gorffen: 31/01/2025

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £198,482.00

 

Prif Gontractwr

 • Excal Limited

Dyddiad Gorffen: 22/12/2025

 

Mae'r System Brynu Ddeinamig hon ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau.

I fynegi diddordeb yn y System Brynu Ddeinamig hon cofrestrwch eich cwmni ar y Porth e-Gyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

PORTH EDENDROCYMRU - I'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'r cyfleoedd hyn ar System Gaffael eDendroCymru, y côd prosiect yw: project_38541.

Mae'r cais System Brynu Ddeinamig hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan y prosiect hwn pqq_32977.

Mae holl ddogfennau'r System Brynu Ddeinamig, megis Gofynion yr Awdurdod, Telerau ac Amodau, Cyfarwyddiadau i Gynigwyr ac ati, wedi'u cynnwys yn pqq_32977.

A fyddech cystal â sicrhau hefyd eich bod yn gwirio'r adran atodiadau i gael unrhyw ddogfennau/gwybodaeth a all fod o gymorth ichi gyflwyno cais neu y mae'n ofynnol ichi eu llwytho fel rhan o gyflwyno eich cais yn unol â'r wybodaeth a geir yn y pecyn ymgeisio.

I fynegi diddordeb yn y System Brynu Ddeinamig hon cofrestrwch eich cwmni ar y Porth e-Gyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk.Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, defnyddiwch y cymorth ar-lein neu ddesg gymorth BravoSolution sydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener (8am – 6pm) drwy:

- e-bost: help@bravosolution.co.uk

- Ffôn: 0800 368 4850/ Ffacs: 020 7080 0480

Dyddiad Gorffen: 25/10/2024

 

Mae'r System Brynu Ddeinamig hon ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau.

I fynegi diddordeb yn y System Brynu Ddeinamig hon cofrestrwch eich cwmni ar y Porth e-Gyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

PORTH EDENDROCYMRU - I'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'r cyfleoedd hyn ar System Gaffael eDendroCymru, y côd prosiect yw: project_45172. Mae'r cais System Brynu Ddeinamig hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan pqq_33037.

Mae holl ddogfennau'r System Brynu Ddeinamig, megis y Fanyleb, Telerau ac Amodau, Cyfarwyddiadau i Gynigwyr ac ati, wedi'u cynnwys yn pqq_33037.

A fyddech cystal â sicrhau hefyd eich bod yn gwirio'r adran atodiadau i gael unrhyw ddogfennau/gwybodaeth a all fod o gymorth ichi gyflwyno cais neu y mae'n ofynnol ichi eu llwytho fel rhan o gyflwyno eich cais yn unol â'r wybodaeth a geir yn y pecyn ymgeisio.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, defnyddiwch y cymorth ar-lein neu ddesg gymorth BravoSolution sydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener (8am – 6pm) drwy:

- e-bost: help@bravosolution.co.uk

-Ffôn: 0800 368 4850/ Ffacs: 020 7080 0480

Dyddiad Gorffen: 15/11/2024

 

Mae'r System Brynu Ddeinamig hon ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau.

I fynegi diddordeb yn y System Brynu Ddeinamig hon cofrestrwch eich cwmni ar y Porth e-Gyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

PORTH EDENDROCYMRU - I'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'r cyfleoedd hyn ar System Gaffael eDendroCymru, y côd prosiect yw: project_44968.

Mae'r cais System Brynu Ddeinamig hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan pqq_33019.

Mae'r cais System Brynu Ddeinamig parhaus hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan pqq_32527.

Mae holl ddogfennau'r System Brynu Ddeinamig, megis y Fanyleb, Telerau ac Amodau, Cyfarwyddiadau i Gynigwyr ac ati, wedi'u cynnwys yn yr Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ). A fyddech cystal â sicrhau hefyd eich bod yn gwirio'r adran atodiadau i gael unrhyw ddogfennau/gwybodaeth a all fod o gymorth ichi gyflwyno cais neu y mae'n ofynnol ichi eu llwytho fel rhan o gyflwyno eich cais yn unol â'r wybodaeth a geir yn y pecyn ymgeisio.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, defnyddiwch y cymorth ar-lein neu ddesg gymorth BravoSolution sydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener (8am – 6pm) drwy:

- e-bost: help@bravosolution.co.uk

-Ffôn: 0800 368 4850/ Ffacs: 020 7080 0480

 

Dyddiad Gorffen: 30/04/2028

 

Mae'r System Brynu Ddeinamig hon ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau.

I fynegi diddordeb yn y System Brynu Ddeinamig hon cofrestrwch eich cwmni ar y Porth e-Gyrchu: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

PORTH EDENDROCYMRU - I'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'r cyfleoedd hyn ar System Gaffael eDendroCymru, y côd prosiect yw: project_38046.

Mae'r cais System Brynu Ddeinamig hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan pqq_32527.

Mae'r cais System Brynu Ddeinamig parhaus hwn yn cynnwys un prif Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ) o dan pqq_32527.

Mae holl ddogfennau'r System Brynu Ddeinamig, megis y Fanyleb, Telerau ac Amodau, Cyfarwyddiadau i Gynigwyr ac ati, wedi'u cynnwys yn yr Holiadur Cyn Cymhwyso (PQQ).A fyddech cystal â sicrhau hefyd eich bod yn gwirio'r adran atodiadau i gael unrhyw ddogfennau/gwybodaeth a all fod o gymorth ichi gyflwyno cais neu y mae'n ofynnol ichi eu llwytho fel rhan o gyflwyno eich cais yn unol â'r wybodaeth a geir yn y pecyn ymgeisio.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, defnyddiwch y cymorth ar-lein neu ddesg gymorth BravoSolution sydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener (8am – 6pm) drwy:

- e-bost: help@bravosolution.co.uk

-Ffôn: 0800 368 4850/ Ffacs: 020 7080 0480

 

Ewch i wefan GwerthwchiGymru i weld ein cyfleoedd caffael byw. Mae rhagor o wybodaeth am le rydym yn hysbysebu ein cyfleoedd hefyd ar gael drwy ein Canllaw Cyflenwyr.

Rhestrir rhai o'n cyfleoedd caffael yn y dyfodol drwy Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Digwyddiadau Briffio Cyflenwyr ar wefan Gwerthwchigymru. Mae rhagor o wybodaeth am le rydym yn hysbysebu ein cyfleoedd hefyd ar gael drwy ein Canllaw Cyflenwyr.

Darparu un ystafell ddosbarth symudol gydag ystafell synhwyraidd ymylol, storfa gysylltiedig, toiledau ac ystafell hylendid/cawod gydag ardal chwarae allanol.

 

Dyddiad Dechrau: 01/05/2023

Dyddiad Gorffen: 31/08/2026

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £787,782.00

 

Prif Gontractwr

 • Portakabin Ltd

Cyflwyno Camerâu Cyflymder Cyfartalog ar hyd Ffordd yr A4069 dros y Mynydd Du rhwng Llangadog a Brynaman.

 

Dyddiad Dechrau: 01/03/2023

Dyddiad Gorffen: 31/03/2028

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £413,434.00

 

Prif Gontractwr

 • Jenoptik Traffic Solutions UK Ltd

Darpariaeth i drin a gwaredu Gwastraff Hylendid Personol Clinigol ac Amsugnol (AHP) o sefydliadau preswyl, addysg a gofal cymdeithasol ledled Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â darparu gwasanaeth casglu ar gyfer gwastraff o'r fath o sefydliadau addysg a gofal cymdeithasol y Cyngor.

 

Dyddiad Dechrau: 03/04/2023

Dyddiad Gorffen: 02/04/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

 

Prif Gontractwr

 • Natural UK Ltd

Darparu gwasanaethau mewn perthynas â Chymorth Rhianta (o adeg beichiogi i 19 oed)

 

Dyddiad Dechrau: 23/03/2023

Dyddiad Gorffen: 31/03/2027

Cyfnod Ymestyn: 36 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £1,960,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Action for Children

Peiriannau Gwerthu ar gyfer Gwasanaethau Hamdden

 

Dyddiad Dechrau: 12/12/2022

Dyddiad Gorffen: 11/12/2027

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £45,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Bulk Vending Systems Ltd

Darparu gwasanaethau adfer cerbydau ar gyfer ei fflyd o gerbydau modur.

 

Dyddiad Dechrau: 01/02/2023

Dyddiad Gorffen: 31/01/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £23,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Krislyn Motors Ltd

Darpariaeth i ddatblygu Canolfannau Llesiant Cymunedol.

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2023

Dyddiad Gorffen: 31/03/2027

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £9,492,720.00

 

Prif Gontractwr

 • Adferiad Recovery
 • Age Cymru Dyfed
 • Mencap Cymru
 • Mind Carmarthen Ltd
 • Nacro
 • Pobl Care and Support
 • The Wallich

Bydd y tendr hwn ar gyfer torri, drwy ddulliau mecanyddol, ymylon glaswellt priffyrdd ar ffyrdd sengl a deuol, cyflymder uchel a chyflymder isel, yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys safleoedd amwynderau a safleoedd bioamrywiaeth.

 

Dyddiad Dechrau: 01/04/2023

Dyddiad Gorffen: 31/03/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £712,000.00

 

Prif Gontractwr

 • A.J. Butler Contracting
 • Camddwr Contractors Cyf
 • David Rees Fencing
 • Roscoe Tree Services Ltd
 • Spencer ECA Ltd
 • Treelike

Penodi contractwyr ar gyfer cyflawni prosiectau adeiladu sy'n gysylltiedig â pheirianneg sifil.

 

Dyddiad Dechrau: 06/02/2023

Dyddiad Gorffen: 05/02/2026

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £428,410,000.00

 

Lot 1A Gwasanaethau Adnoddau Peirianneg Sifil Bach iawn yn Sir Benfro (hyd at £50K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • Alan James & Sons
 • David Rees Fencing
 • ITH Construction Ltd
 • N Thomas Plant Hire Ltd
 • Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd
 • Roscoe Tree Services Ltd
 • W B Griffiths & Son Ltd

 

Lot 1B Gwasanaethau Adnoddau Peirianneg Sifil Bach iawn yn Sir Gaerfyrddin (hyd at £50K)

Prif Gontractwr

 • Alan James & Sons
 • Andrew Gray & Son Plant Hire
 • C J Construction (Wales) Ltd
 • Curtis Owen
 • D W Jones & Son
 • David Rees Fencing
 • Hugh Evans Fencing
 • ITH Construction Ltd
 • Jemstone Construction Ltd
 • John Treharne Engineering Ltd
 • JR Fabrications
 • M J Construction
 • Martin Taffetsauffer Building & Civil Engineering Contractors Ltd
 • Mike Morris
 • N Thomas Plant Hire Ltd
 • Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd
 • Peter Lewis Construction
 • Ricky Owen
 • Roscoe Tree Services Ltd
 • W B Griffiths & Son Ltd

 

Lot 1C Gwasanaethau Adnoddau Peirianneg Sifil Bach Iawn yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe (hyd at £50K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • C J Construction (Wales) Ltd
 • Construction Repairs Ltd
 • Dee Plant Ltd
 • John Treharne Engineering Ltd
 • N Thomas Plant Hire Ltd
 • Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd

 

Lot 1D Gwasanaethau Adnoddau Peirianneg Sifil Bach Iawn yng Ngheredigion (hyd at £50K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • Alan James & Sons
 • M J Construction
 • Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd
 • W B Griffiths & Son Ltd

 

Lot 2A Gwaith Peirianneg Sifil yn Sir Benfro (Hyd at £400K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • A Williams Contract Services Ltd
 • A&C Aggregates Ltd
 • Centregreat
 • DKAN Groundworks Ltd
 • EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED
 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Sterling UK Construction Ltd
 • Walters UK Limited
 • Williams Civil Engineering

 

Lot 2B Gwaith Peirianneg Sifil yn Sir Gaerfyrddin (Hyd at £400K)

Prif Gontractwr

 • A Williams Contract Services Ltd
 • Centregreat
 • EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED
 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Sterling UK Construction Ltd
 • T Richard Jones (Betws) Limited
 • Tregaron Trading Services Limited
 • Walters UK Limited
 • Williams Civil Engineering

 

Lot 2C Gwaith Peirianneg Sifil yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe (Hyd at £400K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • A Williams Contract Services Ltd
 • EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED
 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Horan Construction Ltd
 • Horizon Civil Engineering Limited
 • Ian Davies Plant Ltd
 • Oaktree Construction (Wales) Ltd
 • Sterling UK Construction Ltd
 • T Richard Jones (Betws) Limited

 

Lot 2D Gwaith Peirianneg Sifil  yng Ngheredigion (Hyd at £400K) - NID AT DDEFNYDD CSC

Prif Gontractwr

 • A Williams Contract Services Ltd
 • Afan Construction Ltd
 • Centregreat
 • EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED
 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Sterling UK Construction Ltd
 • Tregaron Trading Services Limited
 • Walters UK Limited
 • Williams Civil Engineering

 

Lot 3 Gwaith Peirianneg Sifil Pob Ardal (£400K-£2M)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Limited
 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Ian Davies Plant Ltd
 • Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd
 • Jones Brothers (Henllan) Limited
 • Knights Brown Construction Ltd
 • T Richard Jones (Betws) Limited
 • Tregaron Trading Services Limited
 • Walters UK Limited

 

Lot 4 Gwaith Peirianneg Sifil Pob Ardal  (£2M+)

Prif Gontractwr

 • Andrew Scott Limited
 • BAM Nuttall
 • Forkers Ltd
 • Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd
 • Jones Brothers (Henllan) Limited
 • Knights Brown Construction Ltd
 • Walters UK Limited

 

Lot 5 Gwaith Dymchwel Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Bond Demolition Ltd
 • Cardiff Demolition Co Ltd
 • Ian Davies Plant Ltd
 • L.G. Murphy (Swansea) Ltd
 • Merthyr Salvage Ltd
 • T Richard Jones (Betws) Limited
 • Tom Prichard Contracting
 • Walters UK Limited
 • Wye Valley Demolition Ltd

 

Lot 6 Goleuadau Cyhoeddus Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Centregreat
 • Enerveo Ltd

 

Lot 7 Gosod Llinellau a Marcio Ffyrdd Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Glamorgan White Lining
 • Nolan Roadmarking Ltd

 

Lot 8 Gosod Arwyneb Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Gerald D Harries & Sons Ltd
 • Hanson Contracting
 • Tarmac Trading Limited

 

Lot 9 Ymchwiliad Tir Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Concept Engineering Consultants Ltd
 • Earth Science Partnership Ltd
 • Quantum Geotechnical Ltd
 • SOCOTEC UK Limited
 • Tetra Tech Ltd

 

Lot 10 Marine Works  ac eithrio Arfordirol Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Edwards Diving Services Ltd
 • Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd

 

Lot 11 Gwasanaethau Rheoli Traffig Pob Ardal

Prif Gontractwr

 • Amberon Ltd
 • Forest Traffic Services Ltd
 • Green Light Traffic Management Limited
 • Quantum Traffic Management
 • Sunbelt Rentals Limited

Darpariaeth i gyflenwi Deunyddiau Glanhau a Gofalu

 

Dyddiad Dechrau: 01/12/2022

Dyddiad Gorffen: 31/12/2024

Cyfnod Ymestyn: 24 Mis

 

Prif Gontractwr:

 • Lyreco

Darparu Gwasanaeth Llety â Chymorth

 

Dyddiad Dechrau: 01/05/2018

Dyddiad Gorffen: 30/04/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £272,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Llamau

Asesiad Cymeriad Tirwedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin

 

Dyddiad Dechrau: 11/09/2023

Dyddiad Gorffen: 06/05/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £50,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Burton Reid Associates Ltd

Gwasanaethau Darogan Tywydd Niweidiol

 

Dyddiad Dechrau: 01/10/2023

Dyddiad Gorffen: 30/04/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £26,369.00

 

Prif Gontractwr

 • MetDesk

Darparaeth ar gyfer gwasanaethu rheolaidd, gwaith cynnal a chadw parhaus a gwasanaeth torri i lawr

 

Dyddiad Dechrau: 30/08/2023

Dyddiad Gorffen: 30/09/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract: £900,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Drive DeVilbiss Sidhill Ltd

Darparu 3 x Lifft platfform ar gyfer goleuadau cyhoeddus

 

Dyddiad Dechrau: 14/06/2023

Dyddiad Gorffen: 13/06/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract: £273,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Euro Commercials (South Wales) Ltd

Darparu Gwasanaethau Carthffosiaeth a Gwaith Unioni

 

Dyddiad Dechrau: 02/10/2023

Dyddiad Gorffen: 01/10/2026

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,600,000.00

 

Lot 1 - Gwasanaeth Tanceru Cylchol

Prif Gontractwr

 • Siddell Environmental Services Ltd

Lot 2 - Gwaith Ymateb Brys ac Mewn Argyfwng

Prif Gontractwr

 • Arch Utility Servcies (SW) Ltd
 • Siddell Environmental Services Ltd

 

Lot 3 - Gwaith a Gynlluniwyd

Prif Gontractwr

 • Arch Utility Servcies (SW) Ltd
 • Siddell Environmental Services Ltd

Cynnal arolwg Safonedig o Fodlonrwydd Tenantiaid a Phreswylwyr (STAR)

 

Dyddiad Dechrau: 21/08/2023

Dyddiad Gorffen: 31/10/2029

Cyfnod Ymestyn: Amherthnasol

Cyfanswm Gwerth y Contract: £12,499.00

 

Prif Gontractwr

 • Acuity Research & Practice Limited

Dillad Gwaith Corfforaethol a Chyfarpar Diogelu Personol

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2023

Dyddiad Gorffen: 31/08/2025

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,400,000.00

 

Lot 1 - Dillad Gwaith Cyffredinol

Prif Gontractwr

 • Topperswales Ltd

 

Lot 2 - Gwisg Arlwyo a Domestig

Prif Gontractwr

 • Langstone Supplies Ltd

 

Lot 3 - Gwisg Hamdden

Prif Gontractwr

 • SMI Group Ltd

 

Lot 4 - Cyfarpar Diogelu Personol

Prif Gontractwr

 • PK Safety

Darparu Yswiriant i Gyngor Sir Caerfyrddin

 

Dyddiad Dechrau: 30/06/2019

Dyddiad Gorffen: 29/06/2024

Cyfnod Ymestyn: N/A

Cyfanswm Gwerth y Contract : £4,703,186.00

 

Cyfrifiaduron - Pob Risg

Prif Gontractwr

 • Allianz Engineering

 

Contractwyr - Pob Risg ac Offer a Logir, Gwarant Ffyddlondeb, Teithiau Grŵp, Indemniad Proffesiynol ac Atebolrwydd Cyfunol, Eiddo

Prif Gontractwr

 • Risk Management Partners

 

Fflyd Modur, Morol

Prif Gontractwr

 • Zurich Insurance PLC

Gwasanaethau Cymorth yn Sir Gaerfyrddin i Ffoaduriaid o Syria

 

Dyddiad Dechrau: 18/04/2016

Dyddiad Gorffen: 17/04/2021

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £540,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Ethnic Youth Support Team

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dymuno penodi cwmni sy'n meddu ar gymwysterau addas i gyflawni Asesiadau o'r Effaith o ran Budd cylchol a Gwerthusiad Economaidd Terfynol ar gyfer Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe

 

Dyddiad Dechrau: 18/12/2023

Dyddiad Gorffen: 17/12/2027

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £68,000.00

 

Prif Gontractwr

 • FarrPoint Ltd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dymuno penodi cwmni sy'n meddu ar gymwysterau addas i ddarparu gwasanaethau ym maes cysylltiadau cyhoeddus i gynyddu ymwybyddiaeth o Sir Gaerfyrddin fel lleoliad cyffrous a dymunol i ymwelwyr ym marchnadoedd Cymru a Lloegr.

 

Dyddiad Dechrau: 16/10/2023

Dyddiad Gorffen: 15/11/2024

Cyfnod Ymestyn: Amherthnasol

Cyfanswm Gwerth y Contract : £37,090.00

 

Prif Gontractwr

 • Working Word

Mae'r Fframwaith hwn yn darparu gwasanaethau rheoli prosiect sy'n gysylltiedig ag eiddo a gwasanaethau llawn tîm dylunio gan ystod o ymgynghorwyr i'r Cyngor.

 

Dyddiad Dechrau: 23/10/2023

Dyddiad Gorffen: 22/10/2027

Cyfnod Ymestyn: Amherthnasol

Cyfanswm Gwerth y Contract : £15,000,000.00

 

Lot 1 Gwasanaethau Pensaernïol

Prif Gontractwr

 • Austin Smith Lord
 • BABB Architects Ltd
 • Fatkin
 • HLN Group
 • LA Architects
 • LOYN & Co Architects
 • Oochitecture
 • Powell Dobson
 • Rural Office for Architecture
 • Union Architects

 

Lot 2 Gwasanaethau Ymgynghoriaeth Gwaith Mecanyddol, Trydanol a Phlymio (MEP)

Prif Gontractwr

 • Bullock Consulting Ltd
 • Hoare Lea
 • SABA Consult Ltd
 • Services Design Solution

 

Lot 3 Gwasanaethau Rheoli Prosiectau a Chost Ymgynghoriaeth

Prif Gontractwr

 • Blake Morgan LLP
 • ChandlerKBS
 • Gleeds
 • Mace Ltd
 • Penfro Consultancy Ltd
 • Pick Everard
 • Rider Levett Bucknall
 • SP Projects Ltd

 

Lot 4 Gwasanaethau Peirianneg Strwythurol sy'n Gysylltiedig ag Eiddo

Prif Gontractwr

 • Jubb
 • Roger Casey Associates Ltd

 

Lot 5 Gwasanaethau Ymgynghoriaeth Ynni Isel

Prif Gontractwr

 • Bullock Consulting Ltd
 • Hoare Lea
 • McCann & Partners Ltd
 • Mott MacDonald
 • Services Design Solution

 

Lot 6 Gwasanaethau Ymgynghoriaeth Cynllunio

Prif Gontractwr

 • Asbri Planning Ltd
 • DPP Planning (DPP One Ltd)
 • JMS Planning & Development
 • KEW Planning
 • Mott MacDonald
 • The Urbanists

 

Lot 7 Gwasanaethau Aml-ddisgyblaeth

Prif Gontractwr

 • AHR Architects
 • Darnton B3 Ltd
 • HLM Architects
 • Lawray Ltd
 • Mott MacDonald
 • Ove Arup & Partners Ltd
 • Tetra Tech Ltd

System Llwyfan Rheoli Tai ar-lein

 

Dyddiad Dechrau: 19/01/2024

Dyddiad Gorffen: 18/02/2032

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £759,865.00

 

Prif Gontractwr

 • Civica UK Limited

System cynllunio dyddiadur theatr ar gyfer Y Ffwrnes

 

Dyddiad Dechrau: 01/10/2023

Dyddiad Gorffen: 30/09/2026

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £19,200.00

 

Prif Gontractwr

 • Yesplan UK Ltd

Ar gyfer cyflenwi Papur a Phapur Llungopïo

 

Dyddiad Dechrau: 01/06/2022

Dyddiad Gorffen: 01/06/2026

Cyfnod Ymestyn: Amherthnasol

 

Prif Gontractwr

 • Lyreco UK Limited

Gwasanaeth Bilio'r Dreth Gyngor

 

Dyddiad Dechrau: 01/09/2023

Dyddiad Gorffen: 31/08/2026

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £350,000.00

 

Prif Gontractwr

 • DSI BILLING SERVICES LTD

Darparu gwell cyfleoedd chwarae i blant/pobl ifanc mewn cymunedau sy'n agored i niwed

 

Dyddiad Dechrau: 31/01/2024

Dyddiad Gorffen: 12/01/2026

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £250,000.00

 

Prif Gontractwr

 • PEOPLE SPEAK UP LTD

Ymchwil ac Arfarniad Opsiynau ar Ail Gartrefi a Llety Gwyliau Tymor Byr yn Sir Gaerfyrddin

 

Dyddiad Dechrau: 01/03/2024

Dyddiad Gorffen: 31/12/2024

Cyfnod Ymestyn: Amherthnasol

Cyfanswm Gwerth y Contract : £40,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Alma Economics

 

 

System Fideo a Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Asesu Cyflwr y Priffyrdd

 

Dyddiad Dechrau: 09/04/2023

Dyddiad Gorffen: 08/04/2025

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £115,624.00

 

Prif Gontractwr

 • VAISALA LTD

Cymorth sy'n Gysylltiedig â Thai yn yr Ardaloedd

 

Dyddiad Dechrau: 01/10/2016

Dyddiad Gorffen: 30/09/2022

Cyfnod Ymestyn: 48 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £11,965,232.00

 

Ardaloedd 1 - 9

Prif Gontractwr

 • Family Housing Association (Wales) Ltd
 • Gofal a Chymorth Gwalia
 • Goleudy Housing and Support Limited
 • The Wallich Clifford Community (known as The Wallich)
 • Nacro

Ymgynghorydd Goruchwylio Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

Dyddiad Dechrau: 02/01/2020

Dyddiad Gorffen: 03/01/2023

Cyfnod Ymestyn: 24 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £1,500,000.00

 

Prif Gontractwr

 • Hymans Robertson LLP

Ymgynghorydd Arbenigol Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe

 

Dyddiad Dechrau: 31/08/2021

Dyddiad Gorffen: 30/08/2023

Cyfnod Ymestyn: 12 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £122,750.00

 

Prif Gontractwr

 • Spirit Public Sector Ltd

Ymarfer caffael cynllun ynni ardal leol wedi'i gynnal gan Gyngor Dinas Caerdydd

 

Dyddiad Dechrau: 15/12/2022

Dyddiad Gorffen: 31/12/2023

Cyfnod Ymestyn: 6 mis

Cyfanswm Gwerth y Contract : £240,705.00

 

Prif Gontractwr

 • City Science
Llwythwch mwy