Ymchwil, tueddiadau a datblygu

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/08/2023

Yn 2022, daeth 3.46 miliwn o ymwelwyr i Sir Gaerfyrddin, gan gynhyrchu bron £596.51 miliwn i'r economi leol. Treuliwyd dros 7.19 miliwn o ddyddiau twristiaid yn y Sir, ac roedd 1.17 miliwn o bobl wedi aros yn un o'r 1,250+ o sefydliadau. Mae’r newidiadau ar gyfer 2011 - 2022 (%) fel a ganlyn:

  • Effaith economaidd: +66% (£358.89 miliwn i £596.5 miliwn yn 2022)
  • Nifer yr ymwelwyr: +14.6%

Cafodd y cynnydd o ran yr incwm sy'n deillio o ymwelwyr ei ysgogi gan berfformiad cryf yn y sector ymwelwyr sy'n aros, yn enwedig llety â gwasanaeth. Ers 2011, mae nifer yr ymwelwyr sy'n aros bob blwyddyn yn Sir Gaerfyrddin wedi cynyddu 23.3%, gan gyfrannu £74.16miliwn arall i'r economi yn 2022. Llety heb wasanaeth yw'r darparwr llety mwyaf o hyd. Mae ei effaith economaidd wedi cynyddu 71.6% ers 2011 ac roedd yn werth £383 miliwn yn 2022. Mesurir perfformiad twristiaeth Sir Gaerfyrddin gan ddefnyddio STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor).

Pwy sy'n ymweld â Sir Gâr?

  • Pobl gefnog 55+ oed y mae eu plant wedi gadael cartref
  • Nifer y bobl ym mhob grŵp o ymwelwyr ar gyfartaledd yw 4.4
  • Teuluoedd incwm canolig sydd â phlant hŷn
  • Dywedodd 97% eu bod yn debygol o ddychwelyd yn y dyfodol
  • Dywedodd 98% y byddent yn ei argymell fel lle i ymweld ag ef
  • O ble y maent yn dod: Rhannau eraill o Gymru, Canolbarth Lloegr, De-ddwyrain, Unol Daleithiau, yr Almaen ac Iwerddon

Os hoffech gael copi o adroddiad llawn Effaith Economaidd STEAM, arolwg ymwelwyr 2021 neu wybodaeth ychwanegol arall i'ch cefnogi, cysylltwch â ni