Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli
Hwb, 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb yn darparu ystod eang o gymorth, cefnogaeth a chyngor ar yr hyn sydd bwysicaf i chi, gyda chymorth arbenigol bellach ar gael i'ch helpu wrth i gostau byw gynyddu.
Galw heibio:

 • Dydd Llun - Cyngor ar ailgylchu a gwastraff
 • Dydd Mawrth - Safonau Masnach
 • Dydd Mercher – Cyflogadwyedd (swyddi gwag, cyngor a hyfforddiant)
 • Dydd Iau – Materion tai/gwybodaeth
 • Dydd Gwener – Gwasanaethau amrywiol yn dibynnu ar anghenion trigolion

Neu gwnewch apwyntiad gydag Ymgynghorydd Hwb pan fydd yn gyfleus i chi am help i hawlio'r hyn sydd sy'n ddyledus i chi gan gynnwys budd-dal tai, ceisiadau am fathodynnau glas a llawer mwy.

 • Mae'r hwb yn gweithio ar sail apwyntiad, felly er mwyn eich gweld ar adeg a dyddiad sy'n gyfleus i chi – Trefnwch apwyntiad cyn eich ymweliad.
 • Gellir trefnu apwyntiadau drwy glicio ar y tab trefnu apwyntiad neu gallwch ein ffonio.
 • Byddwch yn brydlon ar gyfer eich apwyntiad neu efallai bydd amser penodol eich apwyntiad yn cael ei leihau, ei ail-drefnu neu ei ganslo.
 • Anfonir e-bost neu neges destun atoch i gadarnhau amser a dyddiad eich apwyntiad.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â'r holl ffurflenni a dogfennau perthnasol gyda chi i'ch apwyntiadau.
 • Bydd y ddesg arian ar agor i gymryd taliadau am y dreth gyngor, ardrethi busnes, rhenti Cyngor, dirwyon parcio, taliadau llety dros dro, ffioedd trwyddedu, rheoliadau adeiladu a ffioedd cynllunio. Cofiwch bydd y desgiau arian ar gau rhwng 1pm a 1:45pm bob dydd.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio Vauxhall. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl