Fideo Biwro

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/02/2024

Lansiwyd Strategaeth Trawsnewid Cyngor Sir Gaerfyrddin yn 2015 gyda’r nod o arddangos prosiectau allweddol yr oedd y cyngor ynghyd â’i bartneriaid strategol yn bwriadu canolbwyntio arnynt dros y 15 mlynedd nesaf er mwyn creu mwy na 5,000 o swyddi newydd ac ymdrechu i greu economi o fewn Sir Gaerfyrddin sydd ar 90% o lefel GVA cyfartalog y DU.