Biwro

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/07/2019

A ydych yn elusen, grŵp gwirfoddol neu fenter gymdeithasol sydd angen help , neu oes gennych chi syniad, ond nid yn gwybod sut i symud yn ei flaen? Yn chwilio am gyllid i wireddu eich prosiect?

Mae'r Biwro yn 'Siop Stop Cyntaf' lle gall grwpiau ac unigolion ffonio un rhif, ac o hynny cael eu cyfeirio at y darparwr perthnasol, boed hynny wrth aelod o dîm y Biwro neu un o’n partneriaid. Gall ein swyddog cynghori ar ffynonellau posibl o gyllid grant a grwpiau cymorth cymunedol i rwydweithio a chael profiad o enghreifftiau eraill o arfer gorau.

Bydd y Biwro yn helpu mentrau cymdeithasol cymunedol, grwpiau gwirfoddol ac elusennol yn Sir Gaerfyrddin i gael cymorth, cyngor a gwybodaeth am grantiau yn gyflym, a bydd yn ymateb i'ch anghenion unigol ac yn helpu i gyrraedd eich nod yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyflym.

Dod o hyd i arian, mae gennym hyd i wybodaeth ddiweddaraf am raglenni ariannol, gyda gwybodaeth am y rhan fwyaf o grantiau, ac yn medru eich helpu i adnabod y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich prosiect.

Am fwy o wybodaeth neu cyngor ffoniwch ni ar 01269 590216 neu e-bost: biwro@sirgar.gov.uk