Biwro

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/01/2024

A ydych yn grŵp gwirfoddol, cymunedol neu elusennol neu fenter gymdeithasol y mae angen cymorth arnoch?

Bydd y Biwro'n helpu grwpiau cymunedol, gwirfoddol ac elusennol a mentrau cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin i gael gafael ar gymorth a chyngor. Gallwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cyllid sy'n berthnasol i'ch prosiect.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at biwro@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01269 590216.