Sut i gyflwyno cwyn i Safonau Masnach

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cymryd pob ymholiad ar ran Safonau Masnach, ledled Cymru a Lloegr. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mae'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim i helpu defnyddwyr sy'n cael problemau gyda masnachwr /busnes.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arnoch gellir cysylltu â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 0808 223 1133(am gyngor trwy gyfrwng y Gymraeg ffoniwch:0808 223 1144) Mae galwadau o ffonau symudol neu linellau sefydlog yn rhad ac am ddim. Neu gallwch gysylltu â nhw ar-lein.