Safonau Masnach

Mae ein swyddogion Safonau Masnach yn gorfodi tua 40 o Ddeddfau Seneddol a mwy na 1,000 o reoliadau cysylltiedig, sy'n effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd, o ddiogelwch teganau eich plant, i onestrwydd disgrifiadau eiddo wrth brynu eich cartref. Os ydych yn prynu torth o fara, peint o gwrw neu'n trefnu credyd, ni sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cael eu gwerthu'n gyfreithlon.

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ac wedi prynu nwyddau neu wasanaethau a'ch bod angen gwaith atgyweirio, cyfnewid eitemau neu gael ad-daliad, gallwch ddarllen am eich hawliau ar wefan y llywodraeth Consumer Rights. Neu, fel dewis arall, mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn rhoi cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd am faterion defnyddwyr. Ewch i'r tudalennau cyngor wefan Cyngor ar Bopeth, neu ffoniwch eu llinell gymorth ar 03454 04 05 05.