Gyrfa a ffordd o fyw

 • Gradd D - £11.18 - £11.59 yr awr
 • Ychwanegiadau tâl am weithio ar benwythnosau a gwyliau banc
 • Gwyliau Blynyddol hael
 • Mae patrymau gwaith ar rota dreigl a chontractau ar gael, gan weithio yn ystod y dydd a/neu gyda'r nos gan gynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.  
 • Trefniadau gweithio'n achlysurol ar gael
 • Amrywiaeth o oriau gwaith ar gael
 • Cyfleoedd datblygu a llwybrau gyrfa i unrhyw un sydd am ddatblygu eu gyrfa ym maes gofal cymdeithasol
 • System fentora i'ch cefnogi wrth i chi ymgartrefu yn eich rôl newydd

 

O ddydd i ddydd

 • Ymsefydlu a hyfforddiant rheolaidd
 • Gweithio'n lleol o un lleoliad*
 • Ffôn symudol
 • Darperir yr holl gyfarpar diogelu personol
 • Telir treuliau

 

Buddion staff

 • Cynllun pensiwn Llywodraeth Leol sy'n perfformio'n dda gyda chyfraniadau gan y cyflogwr
 • Cynllun buddion staff sy'n cynnwys gostyngiadau ar deithio, siopa, diwrnodau allan, moduro, siopa a llawer mwy
 • Gwersi Cymraeg am ddim
 • Cymorth iechyd a llesiant galwedigaethol
 • Polisïau amser o'r gwaith gan gynnwys gwell absenoldeb mamolaeth yn ogystal ag absenoldeb tadolaeth, mabwysiadu, benthyg croth ac absenoldeb babi cynamserol.
 • Cynllun ymddeoliad hyblyg
 • Gwybodaeth am sut i gael mynediad at gynllun gofal plant di-dreth y Llywodraeth

Gweld ein swyddi gwag ym maes gofal

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth.

*Efallai y bydd yn ofynnol i'n gofalwyr preswyl weithio mewn unrhyw gartref yn Sir Gaerfyrddin os oes angen.