Ein Cenhadaeth a'n Gwerthoedd Craidd

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/06/2024

Datblygu Sir Gâr Gyda’n gilydd: Un Cyngor; Un Weledigaeth; Un Llais

 

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni, felly mae angen iddyn nhw fod yn bwysig i chi

Maen nhw'n diffinio pwy ydyn ni fel sefydliad ac fel cyflogwr. Dylai popeth rydyn ni'n ei wneud gael ei arwain gan ein gwerthoedd. Maen nhw'n nodi pwy ydyn ni fel pobl, beth rydyn ni'n sefyll drosto a sut rydyn ni'n gweithredu.

Mae ein gwerthoedd yn mynd â ni ymlaen ac yn sail i sut y byddwn yn gweithio heddiw ac yn y dyfodol. Maent yn ein herio i feddwl am yr hyn y gallwn ei wneud yn wahanol a dylent ein hysgogi i ofyn cwestiynau am yr hyn y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd.

Mae ein gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn. Maent yn ein helpu i wneud y penderfyniad iawn ac yn sail i sut rydym yn gweithio.

 

Un tîm

Drwy weithio gyda’ngilydd, byddwn yn gwella pethau.

Cwsmeriaid yn Gyntaf

Gweithio i wella bywydau pobl yn ein cymuned.

Uniondeb

Bod yn deg, yn onest a cheisio gwneud y peth iawn bob amser, yn ddiogel

Gwrando 

Gwrando ar ein cymunedau, ein partneriaid, a’n cydweithwyr i wella.

Rhagori

Cyflawni hyd eithaf ein gallu a chwilio am ffyrdd gwell o wneud pethau.

Cymryd cyfrifoldeb 

Cymryd perchnogaeth dros ein camau gweithredu a bod yn atebol.