Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027 (Gorffennaf 2022)

Yn ogystal â mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a thlodi, mae datganiad gweledigaeth y Cabinet hefyd yn cynnwys cryfhau'r economi a chynyddu llewyrch, a buddsoddi mewn tai, addysg, diwylliant, seilwaith a'r amgylchedd i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Darllenwch y Datganiad

Cyngor a Democratiaeth