Dewiswch iaith
  • Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Sut i ysgrifennu datganiad ategol

Datganiad ategol yw'r dystiolaeth y mae angen i reolwr ei defnyddio i'ch gosod ar y rhestr fer ar gyfer y swydd rydych yn gwneud cais amdani. Mae'n gyfle i chi ysgrifennu am eich sgiliau a'ch profiadau a sut y byddech yn addas i'r rôl. Mae'n debygol mai'r datganiad hwn fydd yr argraff gyntaf a gaiff y rheolwr a'r sefydliad ohonoch, felly mae'n bwysig eich bod yn cymryd yr amser i'w ysgrifennu.

Gallwn eich helpu i ddeall yr hyn y mae rheolwyr yn chwilio amdano, a sut i gyflwyno eich atebion mewn ffordd a fydd yn helpu'r rheolwr wrth iddo lunio rhestr fer gan y bydd yn glir pa feini prawf yr ydych yn ysgrifennu amdanynt.

Hwb