Parod i Symud

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

 

Bydd hyn yn dibynnu ar y canlynol:
Argaeledd eiddo.
Maint yr eiddo yr ydych ei angen
Pa mor frys yw eich sefyllfa

Dylech ystyried rhentu gan landlord preifat yn ogystal â landlord cymunedol.
Mae yna ychydig o opsiynau o ran landlordiaid preifat:

 • Gosod syml: Eiddo preifat, a reolir gan y cyngor
 • Opsiwn rhannu tŷ: Rhentu ystafell sbâr
 • Landlord preifat: Landlordiaid preifat yn uniongyrchol neu drwy asiant gosod eiddo

Mae'n darparu gwarant gan Lywodraeth Cymru fod y landlordiaid wedi’u cofrestru a bod yn rhaid i’r eiddo fod o safon benodol.
Gallwch wirio darpar landlordiaid ar-lein: www.rhentudoeth.llyw.cymru

Os ydych chi wedi dod o hyd i eiddo fforddiadwy eich hunain, cysylltwch â ni ar 01267 228680 neu eich Ymgynghorydd Dewisiadau Tai. Gallwn roi cyngor, cefnogaeth a chymorth i chi baratoi ar gyfer eich tenantiaeth breifat.
Mae’r rhan fwyaf o landlordiaid yn gofyn am fond a rhent ymlaen llaw, mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer hyn o’r enw Y Cynllun Bond – gallwn ni helpu gyda hyn!

 

Cofiwch:
Diweddau eich cais ar Canfod Cartref os bydd unrhyw beth yn newid
Bod yn rhagweithiol
Os oes gennych Ymgynghorydd Dewisiadau Tai, cadwch mewn cysylltiad rheolaidd ac os ydych wedi colli ei alwad, ffoniwch yn ôl cyn gynted ag y gallwch bob amser.

Knowing how much financial help you will get to pay the rent is important. You should check what you are entitled to and ensure that your home is affordable by completing an income and expenditure sheet.

If you are allocated a council property, the following will be provided:
In the kitchen and bathroom there is nonslip flooring, however the rest of the rooms may not have any flooring.There will be no furniture and no white goods, such as washing machines, cooker, or fridge freezer. The walls may need painting.
So, you need to prepare now for accepting a property like this as you will only have a short time before you are expected to move in.

This will vary depending on what the landlord has stipulated in your contract. Private rented properties can be furnished and carpeted, but it will be important to check this with your landlord.

Start saving now to pay for the move. Listed are some things to consider in preparation for your move:

 • Furniture
 • White goods
 • Carpets
 • Painting & decorating
 • Quotes for removals – saving time and money
 • Collect boxes & start packing – get rid of unwanted items
 • Check service providers like phone and electricity – possible early exit fees to pay
 • Schools - if you have children, changing areas - schools & transport
 • Do a benefit check - make sure you are claiming all money you are entitled to

You may be eligible for some help with things like removal costs or essential white goods and furniture. If you are, your Pre-Accommodation Officer can make an application on your behalf.