Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Cyfraith newydd yw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru a daeth i rym ar 1 Rhagfyr 2022.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynllunio'r newidiadau hyn ers peth amser, ac maent wedi cael eu harchwilio a'u cefnogi gan sefydliadau tenantiaid megis TPAS Cymru a Shelter Cymru.