Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/01/2023

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ni fel eich landlord a chi fel ein tenant.