Landlordiaid preifat

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/02/2023

Gwybodaeth y mae'n rhaid i chi ei wybod

Ar 1 Rhagfyr 2022, newidiodd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 sut mae landlordiaid ac asiantau yng Nghymru yn gosod eiddo ar rent eiddo.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i