Ynni adnewyddadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Ynni sy'n cael ei gynhyrchu drwy ddefnyddio ffynhonnell a adnewyddir yn naturiol, fel y gwynt, yr haul neu'r ddaear, yw ynni adnewyddadwy. Drwy ddefnyddio technoleg adnewyddadwy, fel paneli haul neu bympiau gwres yn eich cartref, gallwch leihau eich dibyniaeth ar danwyddau ffosil, fel nwy ac olew, ac felly leihau eich biliau tanwydd ac allyriadau carbon.

Mae cyllid ar gael ar gyfer technolegau adnewyddadwy, fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen ichi dalu am y gwaith ymlaen llaw a derbyn tâl am yr ynni y byddwch yn ei gynhyrchu.

Tai