Esboniad o'r Dreth Gyngor

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/03/2020

Bob blwyddyn rydym yn gwario oddeutu £603 miliwn ar ddarparu gwasanaethau i breswylwyr a busnesau yn Sir Gaerfyrddin. Mae eich Treth Gyngor yn cyfrannu at oddeutu 16.1% o'r gyllideb hon - tua £97 miliwn. Daw'r £506 miliwn sy'n weddill gan grantiau'r Llywodraeth ac incwm y cyngor.

Mae pob eiddo yn Sir Gaerfyrddin yn talu'r Dreth Gyngor, ac mae'r swm yn dibynnu ar beth yw gwerth eich eiddo.

Mae eich Treth Gyngor yn cynnwys tair rhan. Rydym yn casglu ar ran Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a'ch cyngor tref neu gymuned lleol, sy'n gosod eu cyllidebau eu hunain a lefelau'r Dreth Gyngor.

Dewiswch eich band i gael gwybod am daliadau’r Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21 (ar gyfartaledd ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned):