Treth y Cyngor

Mae Treth Cyngor yn dreth sydd yn cael ei sefydlu gan cynghorwyr lleol i helpu dalu am wasanaethau yn yr ardal. Treth y Cyngor yw'r ffurf gyfredol ar drethi lleol mewn perthynas ag eiddo domestig, a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu am oddeutu 20% o gostau gwasanaethau lleol fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Casglu Sbwriel etc.