Lleiniau Datblygu ar Werth
Dwyrain Cross Hands Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands, Llanelli

Manylion Allweddol

Mae 9 llain ar gael ar unwaith yng nghynllun Cyfnod 1 sy'n amrywio o ran maint o 0.126ha (0.31 erw) i 1.00ha (2.49 erw). Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan, nwy a'r prif gyflenwad dŵr ar ochr blaen pob llain. Gosodwyd dwythellau band eang deublyg er mwyn caniatáu i ddatblygwyr fod yn hyblyg o ran dewis cyflenwr.

Bydd Cyfnod 2 yn cael ei gwblhau yn 2020 ac mae'n cynnig 7 llain ychwanegol o feintiau y disgwylir iddynt amrywio o 0.4 erw (0.16ha) i 3.14 erw (1.27ha).