Tir yn Nheras Glanmor Porth Tywyn
Tir yn Nheras Glanmor, Porth Tywyn. SA16 0LS

Gwahoddir cynigion

Manylion Allweddol

Mae Porth Tywyn ar arfordir gogleddol Aber Llwchwr. Gan fod Porth Tywyn wedi ei leoli yn y porth i Fae Caerfyrddin, mae'n fan cychwyn delfrydol i'r sawl sydd am grwydro arfordir de a gorllewin Cymru.

Mae'r tir yn cynnwys 0.46 erw (1,850 metr sgwâr) a dylid dim ond ei ddefnyddio ar gyfer storio morol.