Cytundeb Cyflawni

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/01/2024

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn pennu'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r CDLl, a Chynllun Cynnwys Cymunedau sy'n nodi sut y gall unrhyw grwpiau, unigolion neu ddatblygwyr â diddordeb gyfrannu at baratoi'r CDLl Diwygiedig. Cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol ar gyfer paratoi CDLl Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018 - 2033 gan Lywodraeth Cymru ym Mehefin 2018.

Mewn ymateb i nifer o faterion, ac i sicrhau bod y Cynllun yn gadarn yn weithdrefnol cyn i ni ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w archwilio, cytunwyd ar Gytundeb Cyflawni diwygiedig wedi'i ddiweddaru gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2024 a gellir ei weld isod:

Cytundeb Cyflawni Diwygiedig Llythyr Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni Diwygiedig

Cynllunio