Cytundeb Cyflawni

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/12/2018

Mae’r Cytundeb Cyflawni yn pennu'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r CDLl a chynllun ymgysylltu â'r gymuned sy'n nodi sut y gall unrhyw grwpiau, unigolion neu ddatblygwyr sydd â diddordeb gyfrannu at baratoi’r CDLl. Cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni ar gyfer paratoi CDLl Diwygiedig (yn lle’r un presennol) Sir Gaerfyrddin 2018 – 2033 gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018. 

Daeth hyn yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y Cytundeb Cyflawni a ddaeth i ben ar 23 Mawrth 2018. Cyflwynwyd yr adroddiad ynghylch y Cytundeb Cyflawni drafft a’r sylwadau a ddaeth i law i gyfarfod y Cyngor ar 13 Mehefin 2018 lle penderfynwyd cymeradwyo cyflwyno’r Cytundeb Cyflawni gerbron Llywodraeth Cymru i’w gytuno.

Edrychwch ar y cytundeb cyflawni Edrychwch ar lythyr Llywodraeth Cymru

Cynllunio