Cytundeb Cyflawni

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/11/2020

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn pennu'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r CDLl, a chynllun cynnwys cymunedau sy'n nodi sut y gall unrhyw grŵp, unigolion neu ddatblygwyr â diddordeb gyfrannu at baratoi'r CDLl.  Cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol ar gyfer paratoi CDLl Diwygiedig (Newydd) Sir Gaerfyrddin 2018 – 2033 gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018.

Mewn ymateb i'r materion sy'n deillio o Covid-19, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar Gytundeb Cyflawni Diwygiedig a gellir ei weld isod:

Cytundeb Cyflawni Diwygiedig Llythyr Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni Diwygiedig

Cynllunio