Cytundeb Cyflawni

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/08/2022

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn pennu'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r CDLl, a chynllun cynnwys cymunedau sy'n nodi sut y gall unrhyw grŵp, unigolion neu ddatblygwyr â diddordeb gyfrannu at baratoi'r CDLl.  Cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol ar gyfer paratoi CDLl Diwygiedig (Newydd) Sir Gaerfyrddin 2018 – 2033 gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018.

Mewn ymateb i nifer o faterion, yn enwedig Covid-19, a lefelau Ffosffad yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) Afonol, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar ail Gytundeb Cyflawni diwygiedig a gellir ei weld isod:

 

Cytundeb Cyflawni Diwygiedig Llythyr Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni Diwygiedig

Cynllunio