Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a'r ceisiadau cynllunio diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol. Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.