Canllaw Cais Cynllunio

Rhagarweiniad

Rydym wedi datblygu'r dudalen hon ar y we i wneud y broses ymgeisio yn weledol er mwyn egluro gwahanol gamau'r broses gynllunio.

Fe'i datblygwyd i ddarparu gwybodaeth gynllunio o bwys i ddatblygwyr, eu hasiantau, darpar ymgeiswyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb. Mae'n ymgais i ddwyn llawer o wybodaeth at ei gilydd ynghylch y broses gynllunio a'r gwahanol gamau datblygu o'r syniad cychwynnol hyd at y cyflawni.