Safleoedd Ymgeisio

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/12/2018

Yn ddiweddar, fe wnaeth y Cyngor wahodd gyflwyniadau wrth ddatblygwyr, tirfeddianwyr a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys ar gyfer datblygu, ail-ddatblygu neu amddiffyn yn y CDLl Diwygiedig. Fe wnaeth yr ymgynghoriad hwn cau am 2pm ar 29 Awst 2018. Gelwir y safleoedd hyn yn "safleoedd ymgeisio"

Mae’r holl safleoedd ymgeisio a gyflwynwyd ar gael i weld isod.

Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisio wedi cael ei gyhoeddi yn ogystal. O fewn y Gofrestr, mae Safleoedd Ymgeisio wedi bod yn destun i asesiad cychwynnol yn nhermau ei cydweddoldeb gyda’r Strategaeth a Ffefrir. Mae’r Gofrestr ar gael yn y blwch lawrlwytho isod.

Gallwch gylfwyno sylwadau ar y safleoedd a dderbynwyd gan y Cyngor drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael yn y blwch lawrlwytho isod. Rhaid bod sylwadau yn cyrraedd gyda ni nid hwyrach na 5pm ar 8 Chwefror 2019.

Fe fydd asesiad drylwyr o’r safleoedd ymgeisio yn cael ei ymgymryd fel rhan o baratoi y CDLl Adnau, sydd i’w gyhoeddi ar ddiwedd 2019. Fe fydd yr asesiad yma yn cael ei wneud yn unol a’r Fethodoleg Asesu Safleoedd.

Cynllunio