Safleoedd Ymgeisio

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/04/2022

Rhwng mis Chwefror a mis Awst 2018, gwahoddodd y Cyngor geisiadau gan ddatblygwyr, perchnogion tir a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys yn y CDLl diwygiedig ar gyfer eu datblygu o'r newydd, eu hail-ddatblygu neu eu gwarchod. Caiff y safleoedd hyn eu hadnabod fel “safleoedd ymgeisio”.

Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r CDLl Diwygiedig Adneuol, aseswyd pob safle ymgeisio yn unol â'r Fethodoleg Asesu Safle. Mae'r Gofrestr ar gael drwy'r blwch lawrlwytho isod.

Cynhaliwyd asesiad manwl ar gyfer safleoedd ymgeisio a ddyrannwyd yn y CDLl Diwygiedig Adneuol a oedd yn cynnwys arfarniad cynaliadwyedd o'r safle.

Cynllunio