Safleoedd Ymgeisio

Fe wahoddodd y Cyngor gyflwyniadau wrth ddatblygwyr, tirfeddianwyr a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys ar gyfer datblygu, ail-ddatblygu neu amddiffyn yn y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl). Gelwir y safleoedd hyn yn "safleoedd ymgeisio" a byddant yn cael eu hystyried yn erbyn y Fethodoleg Asesu Safleoedd er mwyn eu cynnwys yn y CDLl.

Gorffennodd yr ymgynghoriad hwn am 2pm ar 29 Awst 2018.  Bydd pob cyflwyniad yn cael ei gofnodi ar y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisio sydd i'w gyhoeddi ym mis Hydref 2018. Bydd ymatebwyr a gyflwynodd safleoedd ymgeisio yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig maes o law.

Mae'r dogfennau ategol sy'n ymwneud â'r ymgynghoriad diweddar yn cael eu cadw isod at ddibenion gwybodaeth.

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2018

Cynllunio