Ein Gwasanaethau

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/11/2022

Gwasanaeth Ymchwil 

Os nad ydych yn gallu ymweld â ni a bod angen cymorth arnoch i chwilio ein cofnodion, beth am ddefnyddio ein Gwasanaeth Ymchwil i wneud y gwaith hwn ar eich rhan?

Mae'r gwasanaeth hwn am ddim am yr 15 munud cyntaf. I ymgymryd â chwiliadau hirach neu fwy cymhleth rydym yn codi £37.50 yr awr gan gynnwys TAW (o leiaf 1 awr fesul cais). Nid yw'r tâl hwn yn cynnwys copïau a thâl post.

I gael gwybodaeth am dalu am y gwasanaeth hwn, gweler ein rhestr o Ffioedd a Thaliadau.

Mae Ffurflen Gais Ymchwil ar gael i'w lawrlwytho yma.

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom neu anfon e-bost gyda'ch ymholiad.

Cofiwch gynnwys cymaint o fanylion â phosibl am eich pwnc, e.e. enwau, dyddiadau, plwyfi yn achos hanes teulu; cynlluniau neu fapiau yn achos hanes eiddo.

Byddwn yn ymateb i'ch ymholiad trwy e-bost pryd bynnag y bo modd, ac yn anfon copi o unrhyw wybodaeth y byddwn yn dod o hyd iddi ar ffurf e-bost.

Sganio a chopïo ffotograffau a dogfennau

Gallwn ddarparu lluniau wedi'u sganio a llungopïau lle nad ydyw dan hawlfraint a bod cyflwr yr eitem yn caniatáu hynny. Mae pob copi ar gyfer astudiaeth breifat yn unig. Dyma ei'n Polisi copïo.

Os oes angen copïau ar gyfer arddangosfa, atgynhyrchu, cyhoeddiad neu ar gyfer gwefan, yna bydd angen caniatâd ymlaen llaw gan berchnogion y ddogfen a hawlfraint. Bydd staff yn eich cynghori ym mhob achos. I gael caniatâd, cysylltwch â ni. Os rhoddir caniatâd, bydd ar yr amod y rhoddir cydnabyddiaeth briodol.

Mae archebu llungopïau yn cael eu prisio yn ôl faint o amser y mae staff yn treulio yn ymgymryd â'r archeb. I weld ein ffioedd a thaliadau presennol, gweler ein rhestr o Ffioedd a Thaliadau.

Mae ffurflen archebu ar gael i'w llwytho yma.

I gael dyfynbris am gopïo, cysylltwch â ni.