Llyfrgelloedd ac Archifau

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi penderfynu cau'r holl lyfrgelloedd a’r gwasanaeth llyfrgell deithiol, yn weithredol o 19/03/2020 hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Bydd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd, yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig, yn ychwanegol ni chodir unrhyw ddirwyon yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael trwy'r dydd, bob dydd ar-lein trwy ein Llyfrgell Ddigidol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

P'un a ydych yn ddarllenydd brwd, yn mwynhau ffilmiau, yn caru cerddoriaeth, neu'n awyddus i gael newyddion diweddaraf yr ardal leol a’r byd, gall ein llyfrgelloedd fodloni'ch anghenion gyda'u dewis eang o lyfrau, DVDs & Blu Rays, CDs, gwasanaethau ar-lein, papurau newydd a chylchgronau - mae rhywbeth yno i bawb!

Gyda mwy na hanner miliwn o lyfrau rhwng 3 llyfrgell ranbarthol, 15 llyfrgell gangen a theithiol fyddwch chi byth yn rhy bell i ffwrdd o ganolfan wybodaeth. 

Os ydych am ymuno â'r llyfrgell yn ystod amser cau dros dro i ddefnyddio ein adnoddau ar-lein am ddim, cysylltwch â'ch llyfrgell rhanbarthol lleo rhwng 11yb-2yp Dydd Llun i Ddydd Gwener:

  • Llanelli - 01554 744327
  • Caerfyrddin - 01267 224824
  • Rhydaman - 01269 598360