Llyfrgelloedd ac Archifau

Coronafeirws (COVID-19)

Yn ogystal â'r Gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, gall pobl bellach ddefnyddio gwasanaethau TG drwy drefnu apwyntiad yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cangen ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy. Mae 'Makerspace' Llyfrgell Rhydaman hefyd ar agor ar gyfer argraffu 3D drwy apwyntiad.

Nid yw ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol ar gael ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.