Llyfrgell Caerfyrddin
Heol San Pedr, Caerfyrddin, SA31 1LN

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 9am - 7pm
Dydd Mawrth 9am- 6pm
Dydd Mercher 9am- 6pm
Dydd Iau 9am - 7pm
Dydd Gwener 9am- 6pm
Dydd Sadwrn 9am - 5pm
Dydd Sul Ar gau

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!