Llyfrgell Castell Newydd Emlyn
Neuadd Cawdor, Sgwâr y Farchnad, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AE

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 10:00 - 17:00 (staff ar gael 14:00-17:00)
Dydd Mawrth 10:00 - 17:00 (staff ar gael 10:00-13:00)
Dydd Mercher 10:00 - 17:00 (staff ar gael 10:00-13:00)
Dydd Iau 10:00 - 17:00 (staff ar gael 10:00-13:00)
Dydd Gwener 10:00 - 18:00 (staff ar gael15:00-18:00)
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:00
Dydd Sul

Dim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!